Du er her

Høstscena drives av Ålesund Teaterfestival og er organisert som en stiftelse med et styre og en festivalledelse. Høstscena representer fylkets eneste teaterfestival. Festivalens målsetning er å presentere kunst - og kulturopplevelser av høy kvalitet med hovedvekt på scenekunst med stor bredde og noe for en hver smak. Festivalen ønsker også å være en viktig aktør for å styrke scenekunstens aktualitet og gjenspeile utviklingen som skjer på dette kunstfeltet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  
 
Festivalen for 2020 arrangeres 23. september - 27. september. I underkant av 100 skuespillere, poeter og andre gjester bidrar til programmet. Den store innsatsen til alle de frivillige er avgjørende for å skape en vellykket festival.

Poesientusiastane
Ålesund Teaterfestival samarbeider med Poesientusiastane om poesiprogrammet. De har utarbeidet poesiprogrammet i festivalen siden 2005. Poesientusiastane er en forening som arbeider for å fremme poesi i ulike sammenhenger, i begge målformer.  De har en målsetning om å gjøre poesi mest mulig tilgjengelig for publikum. De tilrettelegger også for skrivekurs for barn og ungdom. 

Kunstnerisk leder: Siri Forberg, siri@hostscena.no (i permisjon)

Midlertidig daglig leder: Christina Schwanitz, christina@hostscena.no

Daglig leder: Ingrid Bjørsnøs Kvam, ingrid@hostscena.no

  

Teater og Scenekunst
Poesi
Kursvirksomhet
Scenekunst
Konserter
Barn og Unge