Du er her

DølaJazz er Lillehammers og regionens eldste kulturfestival. Etter oppstarten i 1978 har festivalen utviklet seg gradvis fra å være et lite lokalt arrangement til en festival som i dag fyller en viktig lokal, regional og nasjonal rolle, både ved å være den eneste jazzfestivalen i innlandet, og ved å være en av de få høstfestivalene i landet.

DølaJazz har gjennom årene vokst seg til å bli en av de mest markante jazzfestivalene i Norge. Kanskje ikke på grunn av sin størrelse, men snarere på grunn av sin evne til å skape intimitet, nærhet til musikere og tiltrekke seg et bredt publikum. 

DølaJazz har som mål å være en festival med høy kvalitet på utøvere og arrangement, og som er preget av nærhet og felles opplevelser. De 5 siste årene har hovedsatsingen ligget på talentutvikling gjennom satsingen JazzIncubator, et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, konservatoriene i Norge med rytmisk utdannelsestilbud, og DølaJazz. På JazzIncubator får unge jazzmusikere presentere seg i konsert produsert av kulturprosjektledelsesstudenter fra HiL. Konsertene filmes av fjensynsstudenter fra HiL, og alle utøverne får med seg opptak av konserten som de kan bruke i egenpromotering.

Festivalen har de siste årene hatt rundt 20 arrangement fordelt på fire dager. Vi starter på torsdagen med forholdsvis få arrangement, men trapper opp fredagen og kulminerer på lørdagen med Supernatta natt til søndag, søndagen brukes til å trappe rolig ned med jazzbrunch og seminarkonserter.

DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival er ikke kun en festival med musikalske ytringer, men i stor grad et prosjekt som kobler mennesker på tvers av alder, yrkesbakgrunn og kjønn og der det sosiale og mellommenneskelige relasjoner spiller en stor rolle. 

Jazz
Unge Talenter
Internasjonal
Barn og Unge