Du er her

Humorfestivalen har som målsetting å arrangere en årlig internasjonal humorfestival på høyt kunstnerisk nivå i Stavanger. 
Humorfestivalen ble etablert 1. april 1992 og arrangeres hvert år i midten av juni. Den Store Norske Humorfestivalen er den største humorfestivalen i Norge og den eneste festivalen for scenekunst i Stavanger. Den Store Norske Humorfestivalen er organisert som en stiftelse med et eget styre. Humorfestivalen har et årlig budsjett på omlag halvannen million kroner og to ansatte. I tillegg har vi et tjuetalls dedikerte frivillige som jobber for festivalen

Tankene rundt festivalen var og er at humor er til for alle, og vi trenger mer av den. Det ble bestemt at humorfestivalen skulle legges til høsten, fordi man ville lyse opp byen og sinnene til folk i den mørke tiden. Humor skulle engasjere, alt og alle, og det har gjennom festivalen sin historie blitt avholdt forestillinger på gamlehjem, i barnehager, «ude på torjå» og i kirker!

Festivalen er blitt betraktelig utvidet siden starten, og det avholdes forestillinger på Sandnes Brygge, Gaffel og Karaffel, Tou Scene, Folken, og mange andre steder.

Festivalsjef er Lena Høiland Asbjørnsen. Hun har bakgrunn fra markedsføring og kunstnerisk virksomhet. 

Teater og Scenekunst