Du er her

Nordland Musikkfestuke ble etablert i Bodø i 1980 under navnet Olsokdagene, og startet som en olsokfeiring. Festivalen tok i 1987 navnet Nordland Musikkfestuke, og har siden da vært organisert som en stiftelse. Hovedfestivalen arrangeres årlig andre uka av agust, mens Fra 2013 arrangeres det også en egen festival på vinteren  - Nordland Musikkfestuke Vinter. Det arrangeres først og fremst konserter med klassisk musikk, og på programmet i 2013 sto blant andre Ketil Bjørnstad, Barokksolistene og festivalprofil Svante Henryson.

Nordland Musikkfestuke Vinter er en midtukefestival som går fra tirsdag til torsdag, med en rekke konserter og arrangementer i Bodø by. Den klassiske musikken er hovedfokus for Nordland Musikkfestuke Vinter, og med denne festivalen får byen en ny arena hvor vi bare skal fokusere på klassisk musikk. Målet er at publikum skal få oppleve klassisk musikk, først og fremst i kammermusikkformatet,  på forskjellige arenaer og i flere stilarter. 

Nordland Musikkfestuke – Vinter samarbeider med konferansen Arctic Dialogue, som arrangeres i Bodø i det samme tidsrommet. Gjennom dette samarbeidet ønsker festivalen og konferansen gjøre begge arrangementene større. 

Klassisk, Opera og Samtidsmusikk
Kammermusikk