Du er her

Olavsdagene skal skape identitet og formidle byens historie gjennom kulturelle opplevelser. Olavsdagene arrangerer Filosoficafeer gjennom hele året, markerer Olsok 29.juli, arrangerer festival med fokus på Olav og byens grunnleggelse og setter opp "Julegjestebud" i forbindelse med julemarkedet i desember. Festivalen Olavsdagene arrangeres i Landeparken, Sarpsborg hvert år i juli måned.

Olavsdagene benytter også Borgarsyssel Museum som arena for sine arrangementer. Olsokmarkeringen 29. juli legges til museets område, og arrangeres i samarbeid med museet.

Olavsdagene og Olavsfestivalen 2020 arrangeres 17. - 25. juli  

Kulturfestivaler
Scenekunst
Kunstutstilling
Barneprogram
Barn og Unge