Du er her

News archive

Konferansen for nordiske og baltiske kulturfestivaler 2016 samler festivalledelse for å utveksle god praksis, ideer, treffe nye forbindelser og utforske muligheter for samarbeid, samtidig som man opplever det beste Vilnius har å tilby av kultur.

15. september avholdes tredje og siste workshop i samarbeidet Opplev KulturNorge og Arrangementsturisme i Tromsø museum, Tromsø.

I 2015 arrangerte Norske festivaler fagdag om ansettelseskontrakter, budmaler og forhandlinger.

Norske festivaler har publisert en medlemsoversikt på engelsk, den kan du lese og dele videre. 

Opplev KulturNorge, (OKN) startet i 2013 med Norske Festivaler, (NF) som prosjekteier og de har drevet prosjektet gjennom for-, pilot- og nå hovedprosjektfasen.

FestivalGruppen AS ble lansert under by:Larm i år.

 

Kulturarrangører fra hele landet skal sette fokus på god tilgjengelighet for alle på kulturarrangement

NordicBaltic Festival Platform (NBFP) ser etter nye nordisk-baltiske samarbeidsprosjekter

Hvem er bestemmer hva som er en festival av høy kunstnerisk kvalitet? Marit Borkenhagen, Norsk Litteraturfestival, Anders Beyer, Festspillene i Bergen, og Hilde Bjørkum, Førdefestivalen undersøker balansegangen kunstneriske visjoner og markedstilpasning under Norske festivalers årskonferanse: 

Vil du delta i videre satsning på Arrangementsturisme i samarbeid med Opplev KulturNorge? Bli med når Opplev KulturNorge starter 8. april i Tromsø.

NORSKE FESTIVALERS ÅRSKONFERANSE 8. og 9. JUNI 2016

Konferansehotell og sted: Scandic Neptun, Bergen.

Prosjektet «Tilgjengelighet Kultur-Norge» søker 20 arrangører til å ta del i videreføringen av prosjektet for 2016. Prosjektet har som mål å gjøre enhver kulturarena tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Gratis for medlemmer av Norske Festivaler. Kursavgift kr. 750,- for ikke-medlemmer. 

Sted: Thon konferansesenter, Universitetsgaten 26, Oslo. Klikk her for påmelding.

NFs daglige leder skal for en periode over i en prosjektstilling og NF søker derfor etter daglig leder (vikariat) i inntil 60 % stilling

Olavsfestdagene søker ny arrangementssjef og produsent. Les mer om stillingene

2015 er (og har vært) et godt og travelt år for NF med mange ulike prosjekter og arrangementer.

Tilgjengelighet KulturNorge søker prosjektleder til neste fase av prosjektet

Søknadsfrist 08.01.2016


Arbeidsoppgaver

Norske Festivaler ved daglig leder Anders Rykkja deltok den 19.

Festspillene i Elverum har inngått engasjementsavtale med Ole Edvard Antonsen som kunstnerisk leder for festivalen fra 2016.

Nedenunder finner du presentasjonene fra Norske Festivalers MVA fagsdag, 11. november 2015. 

Dato: fredag 13. november 2015 Tid: kl.10.30-‐15.30 Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate  110, Oslo

VELKOMMEN til to dager med mesterklasse for arrangører av alle typer festivaler og eventer. 

 

Det var sterke reaksjoner da det ble kjent at regjeringen avvikler knutepunktordningen. Her er vårt sammendrag fra ulike festivalers reaksjoner.  

Bilde fra pressekonferanse på Norsk Maritimt Museum for kulturbudsjett 2016

I forslaget til Kulturbudsjettet for 2016, fremlagt i dag, er knutepunktordningen avviklet. 13 av 16 knutepunktfestivaler flyttes til Kulturrådet, to blir værende i Kulturdepartementet, mens Kortfilmfestivalen i Grimstad flyttes til Norsk Filminstitutt. Å flytte 14 av 16 knutepunktfestivaler ut av departementet skaper mye usikkerhet. NF mener det finnes en bedre modell.

Vi inviterer til fagseminaret «Tilgjengelighet Kultur-Norge- kulturarrangement for alle» torsdag 19. november 2015. Seminaret vil foregå på Rockheim i Trondheim og er gratis for alle våre medlemmer.

Norske Festivaler finansierer reisestøtte på inntil kr. 2000,- til 10 deltagere av NordicBaltic Festival Platforms årkonferanse. Reisestøtten er åpen til medlemmene av Norske Festivaler. 

Tirsdag 10.november holder vi MVA fagdag i Oslo. Dette arrangementet er gratis for våre medlemmer. 

Nasjonal Festivalstatistikk er et samarbeid mellom FolkOrg, Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler.

Vi har fått innvilget 1 150 000 til prosjektet «Tilgjengelighet kultur-Norge» for perioden 2015- 2016.

Sider