You are here

Fagseminar: Tilgjengelighet Kultur-Norge- Kulturarrangement for alle!

Vi inviterer til fagseminaret «Tilgjengelighet Kultur-Norge- kulturarrangement for alle» torsdag 19. november 2015. Seminaret vil foregå på Rockheim i Trondheim og er gratis for alle våre medlemmer.

Norske Konsertarrangører, Norske Festivaler og Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland inviterer til fagseminar med fokus på tilgjengelighet på kulturarrangement.
 
Tilgjengelighet Kultur-Norge har som mål å gjøre enhver kulturarena tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser. Prosjektet er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Norske Konsertarrangører, Norske Festivaler, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland, Olavsfestdagene og Festspillene i Nord-Norge. Prosjektet er finansiert i felleskap av organisasjonene, Bufdir v/Deltasenteret ved støtteordningen «tilskudd til arbeid med universell utforming» og Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Fem kulturarrangører har deltatt i pilotprosjektet og har mottatt opplæring og veiledning i hvordan de kan gjøre sin arena mer tilgjengelig, for alle. Det har blitt innvilget 1 150 000 til videreføring av prosjektet for perioden 2015- 2016 og det skal rekrutteres tjue nye arrangører til å delta i hovedprosjektet.
 
Seminaret er åpent for alle. Medlemmer av Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler mottar en reisestøtte på inntil 500 kr per deltaker. All reise må bestilles og betales på egenhånd, reiseregningsskjema blir sendt ut i etterkant av konferansen. 
 
Påmeldingsfrist: 12. november. Meld deg på her.

Program:
11:30-12:30 - Registrering & Lunsj
 
12:30-14:45 - Pilotprosjektet «Tilgjengelighet Kultur-Norge» & Attitude is Everything
v/ Nicholas D. Williams, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland og prosjektleder for pilotprosjektet «Tilgjengelighet Kultur-Norge».
Gideon Feldman, Senior Project Manager i Attitude is Everything, Storbritannia. 
Her får vi høre om oppbyggingen og gjennomføringen av pilotprosjektet “Tilgjengelighet Kultur-Norge” og hvordan man har implementert den norske veilederen og retningslinjene for arbeid med tilgjengelighet på kulturarrangement, basert Attitude is Everything sin «Charter of Best Practice». 
 
• Hvor ideen til prosjektet kom fra
• Hvordan prosjektet startet
• Hvilke problemstillinger ble identifisert?
• Hvordan jobbet man med problemstillingene?
• Rådgivning og undervisningsopplegg
• Hvilke erfaringer ble gjort hva tar man med seg videre?
 
Avslutningsvis vil Per Trondsaune fra Olavsfestdagene si noe om sine erfaringer som pilotarrangør i prosjektet.
 
14:45-15:00 - Pause
 
15:00-15:45 - Sikkerhet og tilgjengelighet 
v/Jørgen Aass, daglig leder Movement Strategies
Deler av arbeidet med å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelser krever at man setter inn installasjoner (ramper, handicap toalett mm). Hva er viktig å tenke på i et sikkerhetsperspektiv? Krav, lovverk - Hva med evakuering? Hva er det viktig at man som arrangør tar høyde for i planlegging av sitt arrangement med tanke på dette?
 
15:45-16:00 - Pause
16:00-16:45 - Debatt: 10 % av personer med nedsatt funksjonsevne oppgir at manglende tilgjengelighet hindrer dem i å delta på kulturarrangementer 
Hvilke virkemidler har offentlig kultursektor for å møte denne utfordringen, hva er de største utfordringene for kulturarrangører og hvordan kan Tilgjengelighet Kultur-Norge bidra til å møte denne utfordringen? 
 
Panel:
Åse Kari Haugeto, leder av Deltasenteret, seksjonssjef i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
Bård Flikke, Fetivalsjef Pstereo + Juba,Juba og Byscenen
Torbjørn Heitman Valum, Daglig leder Norske Konsertarrangører
Representant fra Kulturkomiteen på Stortinget
Representant fra Rådet i Norsk Kulturråd, TBA
Norske Festivaler
 
Debattleder Marte Hallem, programleder, artist og forfatter