You are here

Høstens kurs og konferanser

Denne høsten er det et flertall av interessante seminar og konferanser for deg som er virksom i kultursektoren. Her har vi listet noen av dem: 

Opplev KulturNorge - Internasjonal distribusjon og salg, 15. september, Tromsø.

15. september avholdes tredje og siste workshop i samarbeidet Opplev KulturNorge og Arrangementsturisme i Tromsø museum, Tromsø. Mer info, her. 

Marked for musikk

I oktober er det tid for Marked for Musikk og årets YAMsession 2016. Marked for Musikk (MFM) er en nasjonal visningsarena for profesjonelle musikkproduksjoner rettet mot barn og unge, og en kompetansearena med fagseminar knyttet til musikkformidling innenfor denne aldersgruppa.

2016 blir et ekstraordinært år for Marked for Musikk, da skal MFM være vertskap for YAMsession 2016 – et europeisk arrangement og del av EU-prosjektet Blackboard Music Project. YAMsession er en europeisk arena for konsertvisninger, kompetanseutveksling og nettverksbygging, og MFM venter opptil 50 produsenter og arrangører fra 10 europeiske land, i tillegg til 130 delegater fra Norge.

MFM tilbyr en spesialpris til medlemmer av Norske festivaler: 

Dagpass (850,- / spesialpris 650,-pr. dag) – 25/10 og 26/10. 

Dagpass (750,- /spesialpris 600,-) – 27/10. 

Vi ber medlemmer av NF om å skrive «Medlem av Norske festivaler» i kommentarfeltet nederst i påmeldingsskjemaet, her. 

 

Konferanse for nordiske og baltiske kulturfestivaler 2016, 3.-4. november, Vilnius. 

Konferansen for nordiske og baltiske kulturfestivaler 2016, samler festivalledelse for å utveksle god praksis, ideer, treffe nye forbindelser og utforske muligheter for samarbeid, samtidig som man opplever det beste Vilnius har å tilby av kultur. Program og påmelding. 

 

Fagdag i publikumsundersøkelser, 17.november 2016, Oslo. 

Denne fagdagen gir økt kunnskap i hvordan man burde jobbe med publikumsundersøkelser, som ett av verktøyene i publikumsutviklingsprosessen. Hold av datoen. Mer info kommer snart!

 

Be SpectACTive, 22-23 november, Barcelona.

Årlig konferanse som anordnes av Be Spectactive, ett europeiskt projekt som drives av europeiske festivaler, teater, universitet och forskningssenter.

Fokus for projektetet og konferansen er å undersøke nye former for publikumsutvikling og medvirkning, og hvordan publikum i kan være aktive deltagere og ikke passive konsumenter. Les mer om konferansen og melder deg på, her.