You are here

Nasjonal arrangørstatitikk 2016

I forbindelse med publiseringen av rapporten Nasjonal arrangørstatistikk 2016 lanserer Arrangørforum kampanjen #grasrotløftet for å fremme helårsarrangørene. DN har omtalt arbeidet i egen kronikk.

Både kronikken og kampanjen #grasrotløftet tar utgangspunkt i rapporten Nasjonal arrangørstatistikk 2016, som er skrevet av Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle næringer. Kronikken er skrevet av Arrangørforum, som består av ni norske musikk- og arrangørorganisasjoner. I kronikken, som har fått tittelen Levende scener gir levende musikk Norge rundt, argumenterer vi for at norske konsertscener er som biblioteket; de er en del av den kulturelle grunnmuren og grasrotkulturen. Det er også et lavterskeltilbud for det lokale musikkliv, med betydelig sosial integrering, mangfold og mestringsarena.

Les kronikken i Dagens Næringsliv her

Last ned rapporten her

I rapporten står det blant annet at hver tredje arrangør mener det er blitt vanskeligere å drive konserter, og det er spesielt trang økonomi og endrede krav fra det offentlige som trekkes frem.

På bakgrunn av dette drar vi nå i gang #grasrotløftet, som også er forfattet i fellesskap. De fire satsingsområdene er:

  • Mindre administrasjon: Vi trenger forenkling og samkjøring av offentlige krav og byråkrati
  • Raske, lokale midler: Vi trenger treffsikre, enkle lavterskelordninger med minst mulig byråkrati
  • Flere lokale samarbeid: Vi tar initiativ til å sette i gang et løft fra lokalt næringsliv for å styrke helårsarrangørene
  • Betaling etter evne: Vi krever kollektive rammeavtaler for grasrotarrangørene for å sikre norsk musikk på norske scener

Som med all annen næring argumenterer vi for at vi trenger gode rammevilkår som både utvikler og sikrer næringsgrunnlaget til livescenene. Derfor trenger vi et virkemiddelapparat som er i stand til å bistå musikkfeltet, og som kan hjelpe til med å bygge næring ut av hobby.