Du er her

Dei Nynorske Festspela er ei årleg feiring av den nynorske skriftkulturen, med dei beste forfattarane, den gode musikken og dei uventa bileta.
Festspela blir arrangert i Ivar Aasen-tunet og andre stader i Ørsta og Volda siste helga i juni og blir arrangert for 26. gong 2017. Da er temaet "tabu"; "Under Dei nynorske festspela 2017 vil vi nytte festspeltemaet til å undersøkje korleis kulturelle og språklege tabu både held oss tilbake, pirrar og provoserer oss".

 

 

Litteratur
Ivar Aasen
Kulturfestival
Barn og Unge