Du er her

Markedet for Scenekunst i Sandefjord har eksistert siden 1996, da det aller første Teatermarkedet i Sandefjord så dagens lys.

Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MfS) er en viktig nasjonal arena for presentasjon - kjøp og salg - av profesjonell scenekunst for barn og unge. MfS er unikt i sitt slag og er blitt et viktig bransjetreff for så vel arrangører som for scenekunstnere. MfS presenterer et bredt, kvalitativt scenekunsttilbud og er en møteplass for scenekunstfaglig utvikling hvor målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere. 

Mfs har de siste årene også lagt større vekt på å gjøre Markedet for Scenekunst til et faglig felleskap og et bransjetreff. De har konsentrert forestillingene til seks ulike spillesteder inne i Hjertnes kulturhus, deltagerne har altså alt innenfor de samme veggene, noe både scenekunstgrupper og oppkjøpere har gitt udelt positive tilbakemeldinger på. Dette har bidratt til at Mfs har utviklet seg til å bli en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til Den kulturelle skolesekken. 

Mfs har også ønsket å kunne tilby scenekunstgruppene et like inkluderende marked som oppkjøperne har fått, ved at gruppene får overnatte på ”markedshotellet” sammen med oppkjøperne, for bl.a. å styrke mulighetene for nettverksbygging, kompetanseutveksling, og det faglige utbyttet for alle som deltar. 

29. - 31. august 2023 går Markedet for Scenekunst av stabelen for 27. gang. I denne filmsnutten ovenfor kan dere høre fire trofaste deltagere reflektere rundt hvorfor de returnerer år etter år. Velkommen til Markedet for Scenekunst!

Teater og Scenekunst
Barneprogram
Bransjetreff
Salgsmesse
Showcase
Tilgang for handikappede