Du er her

Stoppested Verden ble etablert i 2008 med innlandet som arena, og med ustrakt lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Festivalen presenterer kulturuttrykk fra ulike deler av verden og vil overraske, gi nye impulser, stimulere til aktiv deltakelse og bidra til å spre kunnskap og forståelse for vårt flerkulturelle mangfold. Gjennom konserter, verksteder, aktiviteter, forestillinger og utstillinger fokuserer vi på å bygge broer på tvers av kulturer og skape møteplasser mellom mennesker fra ulike kulturer.

Prosjektet henvender seg mot en særlig viktig målgruppe; barn og unge. Nettopp hos den nye generasjonen må holdningsarbeid til for å skape tillitt, nysgjerrighet og åpenhet for nye kulturer og landsmenn. Kultur er en unik formidler av dette budskap, og en forebygger av fremmedfrykt og rasisme.

Barn og ungdom
Konserter
World Music
Utstillinger
Utendørs
Scenekunst
Barneprogram
Barn og Unge
Tilgang for handikappede