Du er her

Bli med Norske festivaler til Be SpectACTive! konferansen i Barcelona- søk reisetilskudd.

Søk reisetilskudd til Be SpectACTive konferansen i Barcelona, 22. – 23. November 2016. Norske festivaler er medarrangør i konferansen Be SpectACTive! og i denne forbindelse inviterer vi medlemsfestivaler å søke reisetilskudd på inntil kr. 2000kr til å dekke reiseutgifter og konferanseavgiften til Be SpectACTive! i Barcelona, 22. -23. November 2016 (ett tilskudd pr. festival). I tillegg dekker vi også konferanseavgiften. Søknadsfrist er 1.november, 2016. Prosjektet er spesielt rettet teater- og scene  produksjon


Konferansen Be SpectACTive! inviterer europeiske kulturorganisasjoner å utforske ulike former for deltakelse, tilgjengelighet, samhandling og sosial utjevning. Konferansen fokuserer på samspillet mellom kultur og samtidige definisjoner av statsborgerskap, identitet og deltakende styresett. 

Be SpectACTive! er et forskningsprosjekt som følger alle involverte prosjekt for å vurdere deres innflytelse og virkning. Prosjektet innebærer 21 nye teater- og danseforestillinger, 54 kunstner-residenser, 30 workshops, med et tusentalls lokale publikummere som vil velge og programmere tilsammen 108 forestillinger og 4 internasjonale konferanser. 

Be SpectACTive! involverer et bredt utvalg av europeiske kunstinstitusjoner, festivaler, teatre, universiteter og et forskningssenter som alle undersøker publikumsmedvirkning og aktivitet ifm. utøvende kunst. Stikkordet for konferansen er "publikums medvirkning". Tittelen refererer til mekanismen, når publikum, tilskuere eller borgere, tar på seg rollen som beslutningstaker eller medvirker i utforming og gjennomføring av et kunstnerisk prosjekt. Be SpectACTive! tar sikte på å undersøke hva som skjer når publikum er delaktige og medvirker i utforming og gjennomføring av et kunstnerisk prosjekt.

Konferansen er spesielt rettet utøvende - , teater og scenekunst festivaler og produsenter. 

Kontakt Norske festivaler dersom du ønsker å være med, så kan vi hjelpe deg å tilrettelegge turen. 

Les om prosjektet og konferansen på nettsidene.

Påmeldingsskjema. 

 

 

 

Konferanseprogram

ENG- Engelskspråklig sesjon. 

ESP- Spankspråklig sesjon.

22. november 2016

08:30    Registrering

09:15    Velkommen ved Elisenda Paluzie, rektor, School of Economics and Business (UB), Universitat de Barcelona.

09:30    Presentasjon av Be SpectATIVe! prosjektet ved Luca Ricci and Giuliana Ciancio, prosjekt ledere for Be SpectATIVe!

09:45    Formålet med konferansen, ved Professor Lluís Bonet, School of Economy and Business, University of Barcelona and Emmanuel Négrier, University of Montpellier.

10:00    Hovedforedrag ved Dafne Muntanyola, Universidad Autónoma de Madrid. 

10:45    Resultat av europeisk forskning på kultur publikum, ved Alessandro Bollo, Head of Research and Consultancy Fitzcarraldo Foundation.

11:15   Samtalepanel

11:30    Pause

12:00    Praktiske eksempler:

  • Gi ungdommen stemme : TakeOver Festival ved York Theatre Royal.
  • Medvirkende programmering : Kilowatt Festival på Sansepolcro.
  • Målgruppe- og borgerdeltakelse i live opptredener : Erfaringer fra FiraTarrega - Marked for performative kunstarter.
  • Den interaktive elementet i kunstner- residenser

13:30    Samtalepanel

14:00   Lunsj

15:30    Parallele sesjoner (PW):

PW 1: Publikum som produsent (ESP)

PW 2: Publikum som kunstnerisk (prosjekt-) leder (ENG)

PW 3: Kvalitet og standardisering vs. mangfold (ENG)

PW 4: Ekte demokratisering ( høy versus lav kulturell kapital ) (ENG)

17:30    Pause

18:00    Kunstnerens perspektiv: Hvordan samarbeider man med publikum? ved koreografer Bridget Fiske (tbc), dramatiker Gianina Carbonariu (tbc), manusforfatter og regissør Roger Bernat (tbc).

19:00    Første dag ferdig

 

23. november 2016

09:30    Parallell sesjoner og workshops


PW 5 : Publikum som produsent. ( ENG )

PW 6 : Kunstnerresidenser: kunstneren, stedet og publikums perspektiv. ( ESP )

PW 7 : Prosumer engasjement i produksjon av scenekunst. ( ENG )

PW 8: Organisatoriske utfordringer ( allianser, investeringer i ansatte og langsiktige prosesser ) ( ENG )

14:00    Lunsj

15:30    Sammendrag av parallell sesjoner

16:30    Felles refleksjon ved Bem Walmsley, førsteamanuensis i publikums engasjering, Univerity of Leeds.

17:20    Samtale 

17:50-18:00    Avslutning

Påmelding:

Kontakt Norske festivaler for felles påmelding: aagot@norwayfestivals.com