Du er her

En modell for kunstnerisk kvalitet? Lluís Bonet, professor i økonomi ved Universitetet i Barcelona, kommer til Norske Festivalers årskonferanse.

Hva er en god kunstnerisk leder og programmerer? Hvilke referanser, kilder, inspirasjon, hensyn eller forhold benytter man seg av i utvikling av et kunstnerisk program for en festival, eller for den saks skyld et galleri, museum, konsertarena, kulturhus eller teater? Det er ikke enkelt å «lære» yrkeshemmelighetene til en programmerer. Det finnes ingen lærebøker, manualer eller skoler som lærer eller trener deg til å bli mester i dette noe esoteriske og mystiske håndverket. Lluis Bonet innleder dagen med å snakke om dette temaet. Det illustreres gjennom Black Box modellen – hvor han tar for seg ulike påvirknings- og innflytelsesfaktorer som etter hans observasjoner og analyser bidrar til å påvirke og former innholdet et kunstnerisk program – som igjen vil være utslagsgivende som rettesnor for å bedømme den kunstneriske kvaliteten.

Lluis Bonet, er professor i anvendt økonomi ved Universitetet i Barcelona. Hans faglige spesialområder er kulturøkonomi, kulturpolitikk og kunstledelse. Dr. Bonet er koordinator for Masterstudiet I Cultural Management, leder for doktorgradsprogrammet i kulturvern- og minne ved samme institusjon, samt direktør for profesjonsutdanningen i kulturledelse og produksjon som består av fem deltidskurs (Master i kulturledelse, Diplomstudier i kulturpolitikk og ledelse; Internasjonal kulturprosjektledelse og samarbeid, kulturturisme og scenekunstproduksjon)   Lluís Bonet har vært stipendiat ved Massachusetts Institute of Technology og invitert professor ved Universitet i Montpelier. Han har vært invitert foredragsholder i over 30 forskjellige land i Europa, Amerika, Afrika og Asia. 9. juni holder Lluís Bonet foredrag for oss, under Norske festivalers årskonferanse i Bergen.