Du er her

Festivalen som arbeidsgiver. Neste fagdag om HMS, personalarbeid og forsikring, pluss et innslag om Veileder for sikkerhet ved store arrangement.

Torsdag 28. september 2017

Sted: Melahuset, Mariboes gate 8, 0183 Oslo.

Norsk festivalstatistikk viser at Norske musikkfestivalers medlemmers hel- og deltidsstillinger tilsvarer 191 årsverk. organisasjoner med millionbudsjett og arbeidsgiveransvar. Dette betyr at arbeidsrett, HMS og forsikring for ansatte og styremedlemmer er viktig for ivaretakelse av ansatte, frivillige, styret og festivalens interessenter. Å ha et tilpasset og vanntett rammeverk som regulerer ansvar og forpliktelser er en nødvendighet for å kunne produsere gode festivalarrangement. I praksis er vel situasjonen slik at et fåtall personer i festivalorganisasjoner har dette som kjernekompetanse. Frykt ikke! Norske festivaler, i samarbeid med Bing Hodneland advokatselskap, arrangerer i september en egen fagdag med den passende tittel "Festivalen som arbeidsgiver". Stine Helén Pettersen, partner og advokat, gir deg deg innføring og råd knyttet til  HMS, personalarbeid og forsikring vi opplever det er nødvendig å ha kjennskap til som festivalleder.

Etter fagdagen invitererer vi til åpent dialogmøte med medlemmene. Tema vil være innspill til Kulturmeldingen. Etter endt kurs- og arbeidsdag inviterer vi til meze-buffet og mingling(krever egenbetaling) for NFs medlemmer.

Fagdagen og innspillsmøtet er gratis for medlemmer av Norske festivaler. 

Velkommen!

Lenke til påmelding.

PROGRAM

Kl. 10.30-11.00         Registrering med lunsj

Kl. 11.00 -11.10        Velkomst. Styreleder ønsker velkommen. Litt om Melahuset og Mela festivalen.

Kl. 11.10 – 12.00      Fagdag del 1. Tema: Festivalen som arbeidsgiver:  HMS og personalarbeid. Stine Helén Pettersen, Bing og Hodneland advokafirma

 • Om festivalen som enhet (forening etc – kan de være arbeidsgivere?)
 • Praktisk ved ansettelse: registrering i registeret etc.
 • Krav til arbeidskontrakten
 • Forskjellige type ansettelser
  • Fast/midlertidig ansettelse
  • Særlig uavhengig/ledende/vanlig
  • Frivillige
 • Oppdragstakere/selvstendig næringsdrivende

Kl. 12.00 – 13.00      Fagdag del 2. Tema: Festivalen som arbeidsgiver: ansvarsforsikring og styreforsikring. Stine Helén Pettersen, Bing og Hodneland advokafirma. 

 • Arbeidsgiveransvaret
 • Dugnadsarbeid
 • Forsikringer
 • HMS
  • HMS krav i lovgivningen
  • Kontrollinstanser
  • Praktisk HMS
  • Internkotroll  
 • Opphavsrett i kontrakter
 • Kort om kontraktspakken til Norske Festivaler

Kl. 13.00 - 13.15        Pause og lett forfriskning.      

Kl. 13. 30 – 14.00      Veileder for sikkerhet ved store arrangement. Berit Jaritz, Senior rådgiver i Juridisk enhet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap orienterer om "Veileder for sikkerhet ved store arrangement”.

Kl. 14.00 – 16.00       Innspillsmøte. Tema: Festivalenes plass i kulturmeldingen. Vi inviterer til innspills- og dialogmøte for våre medlemmer. Møtet innledes av Nfs styre og      tilrettelegger for diskusjon og innlegg fra salen om kulturmeldingen. 

Kl. 18. 00- 21.00       Middag og mingling på Mela Café. Egenbetaling for deltagelse.  

Meld deg på, her. 

Påmelding stenger 22. september 2017.