Du er her

Ledig stilling - vikariat som daglig leder

NFs daglige leder skal for en periode over i en prosjektstilling og NF søker derfor etter daglig leder (vikariat) i inntil 60 % stilling

Daglig leder

(Vikariat)

Vår daglige leder skal for en periode over i en prosjektstilling og NF søker derfor etter daglig leder (vikariat) i en 60 % stilling. Vi ønsker å finne en kulturinteressert leder med gode kommunikasjonsevner og prosjektledererfaring som kan ta det overordnede drifts-, økonomi og personalansvaret i organisasjonen.

En viktig del av jobben vil være å jobbe sammen med styret i å videreutvikle organisasjonen og realisere NFs vedtatte strategiske hovedmål som er:
– Posisjonere NF som det foretrukne nettverket for festivalfeltet
– Posisjonere NF som den foretrukne kunnskapsleverandør om og for festivalfeltet
– Synliggjøre NFs arbeid og rolle som aktør for festivalfeltet overfor offentlige myndigheter og virkemiddelapparatet
– Synliggjøre medlemmenes aktivitet og delta i internasjonale samarbeidsprosjekt som gir merverdi for medlemmene
– Jobbe som pådriver for legitimitet og utvikling av kunst- og kulturfeltet

Vi ønsker at du:
– Har arbeidserfaring fra kulturfeltet, offentlig kunst- og kulturformidling eller programarbeid.
– Har utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå. Personlige egenskaper eller annen praktisk erfaring kan oppveie for dette.
– Har strategiske evner, politisk teft og god gjennomføringsevne.
– Har utviklede relasjons- og nettverksbyggende egenskaper og mestrer media- og personhåndtering på en god måte
– Har stor arbeidskapasitet og ser på stillingen som en spennende oppgave.
– Trives med å lede, er systematisk og har forståelse for personal og økonomiarbeid

DL og styreleder representerer NF utad etter nærmere avtale. Daglig leder rapporterer til styret og har ansvar for å forberede styremøter sammen med festivalrådgiver.

Betingelser:
Det er ønskelig at daglig leder har kontorplass og arbeidssted Lillehammer på Høgskolen i Lillehammer (HIL). I perioder må det påregnes en del reisevirksomhet og helgearbeid i forbindelse med møter, deltagelse på konferanser og representasjon av NF.

Ønsket tiltredelsesdato er fra 1.mars 2016, dette kan avvikes noe for den rette kandidat.

Stillingen er tidsbegrenset med varighet frem til 31.desember 2018. Nåværende daglige leder vil være ansatt i en mindre stilling (10 %) for å jobbe med prosjekter for NF gjennom vikarperioden.

Lønn etter avtale.

Kort søknad sendes med CV og referanser.

Søknad: anders@norwayfestivals.com

Norske Festivaler
C/O HIL, ASV
Postboks 952
2604 Lillehammer

Spørsmål om stillingen, kontakt: Hilde Bjørkum , Styreleder Norske Festivaler, på e-post eller telefon 909 19 933
Anders Rykkja , Daglig leder, på e-post eller telefon 480 25 759