Du er her

Marked for musikk - spesialpris for medlemmer av Norske festivaler

I oktober er det tid for Marked for Musikk og årets YAMsession 2016. Marked for Musikk (MFM) er en nasjonal visningsarena for profesjonelle musikkproduksjoner rettet mot barn og unge, og en kompetansearena med fagseminar knyttet til musikkformidling innenfor denne aldersgruppa.

2016 blir et ekstraordinært år for Marked for Musikk, da skal MFM være vertskap for YAMsession 2016 – et europeisk arrangement og del av EU-prosjektet Blackboard Music Project. YAMsession er en europeisk arena for konsertvisninger, kompetanseutveksling og nettverksbygging, og MFM venter opptil 50 produsenter og arrangører fra 10 europeiske land, i tillegg til 130 delegater fra Norge.

MFM tilbyr en spesialpris til medlemmer av Norske festivaler:

Dagpass (850,- / spesialpris 650,-pr. dag) – 25/10 og 26/10. 

Dagpass (750,- /spesialpris 600,-) – 27/10. 

Vi ber medlemmer av NF om å skrive «Medlem av Norske festivaler» i kommentarfeltet nederst i påmeldingsskjemaet:

Program og påmeldingskjema finner dere her.