Du er her

Mer kultur til personer med nedsatt funksjonsevne

 

Kulturarrangører fra hele landet skal sette fokus på god tilgjengelighet for alle på kulturarrangement

Interesseorganisasjonene Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler vil gjennom prosjektet Tilgjengelighet Kultur–Norge gjøre kulturarenaer mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Med støtte fra Deltasenteret og inspirasjon fra den engelske organisasjonen Attitude is Everything vil interesseorganisasjonene veilede og inspirere kulturarrangører til å sette fokus på god tilgjengelighet for alle. Målet er at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få mulighet til økt kulturopplevelse og deltakelse.

Gjennom opplæring og rådgivning skal kulturarrangørene lage en handlingsplan for tilgjengelighet. Tilgjengelighet blir da en del av sjekklista for kulturarrangementet og alle i organisasjonen, ansatte og frivillige vil få opplæring i universell utforming og tilgjengelighet.

God informasjon om tilgjengelighet ved billettbestilling og frivilligregistrering er en viktig start for at mennesker med nedsatt funksjonsevne raskt skal få nødvendig informasjon om arrangementets tilgjengelighet. 

- Det at en kulturarrangør har god informasjon om tilgjengeligheten viser at arrangøren har et bevisst forhold til at kulturarrangementet skal være tilrettelagt for alle. Dette blir stadig viktigere og vi har merket stor etterspørsel etter å få være med i prosjektet. Etter bare noen ukers arbeid har vi lært at det ikke nødvendigvis er veldig kostbart med tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Her har vi også mye å lære av hverandre, avslutter nytilsatte prosjektleder, Berit Vordal.

I alt 16 kulturaktører fra hele landet er med i prosjektet i 2016 og fungerer som spydspisser:

EnergiMølla - Kongsberg
Festspillene i Nord-Norge - Harstad
Hulen - Bergen
Kongsberg Jazzfestival - Kongsberg
Kroa i Bø - Bø
Laugen Rock og Bluesklubb - Ringebu
Musikkflekken - Bærum
Olavsfestdagene - Trondheim
Parkenfestivalen - Bodø
Pstereo - Trondheim
Rockeklubben i Porsgrunn - Porsgrunn
Steinkjerfestivalen AS - Steinkjer
Stiftelsen Kulturcompagniet / Rootfestivalen - Brønnøysund
Vinjerock - Vang
Viseklubben Spelt - Tromsø
Vulkan Arena / Pokalen - Oslo