Du er her

MVA fagdag

Tirsdag 10.november holder vi MVA fagdag i Oslo. Dette arrangementet er gratis for våre medlemmer. 

Den 1.juli 2010 vedtok Stortinget å innføre kulturmoms for museer, fornøyelsesparker og idrett. Scenekunst og musikk ble unndratt ordningen. Fem år senere ønsker vi å se nærmere på konsekvensene. Gikk vi glipp av muligheten til å trekke fra 25 % mva på de varer og tjenester vi kjøper inn, mot å kreve inn 8 % mva på billetter vi selger?

NFs fagdag 10. November 2015 gir noen svar på hvor vi står i dag, snart seks år senere. Først ute er advokat Finn Lervik. Han bisto og rådførte Bjørnsonfestivalen, Moldejazz og Teateret Vårt i mva. spørsmål da de bygde og senere flyttet inn i Plassen kulturhus i Molde og vil holde foredrag der han forklarer hvordan regelverket er per dags dato for arrangører som driver delt virksomhet, med både avgiftsfri og –pliktig drift og omsetning.

Norsk Teater og Orkestrelag (NTO) har siden 2010 hatt dialog med Finansdepartementet om kulturmoms for scenekunst og musikk. De kommer og informerer om hvorfor de 11. september i år sendte Finansdepartementet et brev og notat der de går inn for en breddemodell med lav mva. sats for billettomsetning for scenekunst og musikk. Agnethe Haugerud, advokat hos Ernst&Young, og forfatter av NTOs notat vil redegjøre for hva dette vil innebære for oss festivalarrangører skulle endringsforslaget bli gjeldende lov.

Ansatt arbeids- eller oppdragstaker? Fast eller midlertidig ansettelse? Spørsmålet om man skal regnes som ansatt eller innleid selvstendig næringsdrivende er en kilde til arbeids- og skatterettslig forvirring, ikke minst for arrangører som skal engasjere personer på frilansbasis, som midlertidige ansatte eller i faste stillinger. Advokat Stine Helen Pettersen har god erfaring med å veilede og bistå festivalarrangører i arbeidsrettslige spørsmål. Hun kommer og presenterer ulike kontraktsmodeller, når de kan benyttes, og sist, men ikke minst, bidrar hun med gode råd knyttet til best praksis.

Målgruppe:

Festival –, event – og kulturarrangører.

 

Dato og tidspunkt:

10.november Klokken 11.30- 16.00. Registrering fra kl. 11:30.

 

Sted:

Thon konferansesenter, Universitetsgaten 26, 0162 Oslo.

 

Pris:

Gratis for medlemmer av Norske Festivaler. 750,- kroner i deltageravgift for ikke-medlemmer.

 

Servering:

Lunsj blir servert ved registrering, snacks og drikke i pausen.

 

Påmelding:

Klikk her for å melde deg på: https://no.research.net/r/TQRWBDL

Bindende påmelding innen fredag 30. oktober 2015.

 

PROGRAM FOR FAGDAG

 

11.30-12.00                    REGISTRERING MED LUNSJ

 

12.00 -12.15                   VELKOMMEN

Ved Anders Rykkja, Norske Festivaler.

 

12.15 – 12.30                   KULTURRÅDET INFORMERER OM STØTTEORDNINGER

Kulturrådet informerer om utsikter og mulige endringer av tilskuddsordninger  i 2016, med utgangspunkt i budsjettproposisjonen lagt frem i oktober.

 

12.30 – 13.15                 ANSATT ELLER OPPDRAGSTAKER – ARBEIDSJUSS FOR FESTIVALARRANGØRER – EN INNFØRING

Ved Stine Helén Pettersen, Bing Hodneland. Pettersen har jobben med festivalbransjen og vet hvor skoen trykker. Pettersen vil tar for seg arbeidsrett, konsulentavtaler og røper noen bedriftshemmeligheter!

 

13.15 – 14.15              MERVERDIAVGIFT  - EN INNFØRING

Finn Lervik gir en gjennomgang av de mva problemstillingene som festivaler har og skisserer løsninger for å optimaliserer mva behandlingen.

 

14.15 – 14.45               PAUSE

 

14.45 – 15.00                FORENKLING OG FJERNING AV MERVERDIAVGIFTSUNNTAK FOR SCENEKUNST OG MUSIKK.

Morten Gjelten, NTO, informerer om NTOs anmodning om forenkling og fjerning av merverdiavgiftsunntak for scenekunst og musikk.

 

15.00-15.45                   AVGIFTSBEHANDLING AV KULTURSEKTOREN –EN MODELL FOR ALLE?

Agnete Haugerud, Ernst og Young, presenterer notatet utviklet på oppdrag fra NTO, som undersøker mulige lovendringer i merverdiavgiftregelverket for musikk og scenekunst. Undersøkelsen viser at lovendringene vil forenkle regelverket for de fleste aktørene i kultursektoren og gjøre regelverket mer rettferdig og robust.

 

15.45 – 16.00                 AVSLUTNING

Oppsummering, spørsmål og svar fra salen. Dialog mellom salen og Morten Gjelten, Finn Lervik og Agnethe Haugerud.

Ledet av Anders Rykkja, Norske Festivaler.                                                                 

                                          

FOREDRAGSHOLDERE

 

Finn Lervik

Finn Lervik arbeider hovedsakelig innen det forretningsjuridiske området. Han har omfattende erfaring innen merverdiavgiftsplanlegging samt undervisning innen avgiftsrett. Finn har publisert en rekke artikler om  avgiftsrett, og ermedlem av Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett.

 

Stine Helén Pettersen

Stine Helén Pettersen er tilknyttet Bing Hodnelands faggruppe for IT og Media.

Hun bistår særlig virksomheter og aktører innenfor medie-, film- og musikkbransjen, i spørsmål om immaterialrett, medierett, markedsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og personvern.

Pettersen har særlig kompetanse innenfor opphavsrett (musikk, film, tv og andre medier), varemerkerett og medierett, og har en mastergrad med spesialisering i underholdningsindustrien fra King’s College, University of London.

 

Agnete Haugerud

Agnete Haugeruds spisskompetanse er i merverdiavgift med bred erfaring i praktisk rådgiving for store og små virksomheter. Haugerud har lang erfaring i å bidra med innovative praktiske løsninger, slik at kunder ikke bare får bistand med regelverksetterlevelse, men også bistand med å finne kreative løsninger som bidrar til å redusere den totale avgiftsbelastningen. Haugerud har i mange år bistått regnskapsførere, revisorer og økonomi- / regnskapssjefer slik at disse skal bli bedre rustet til å møte utfordringene på sine respektive arbeidsplasser.

 

Morten Gjelten

Morten Gjelten er direktør i Norsk teater- og orkesterforening (NTO,  arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjoner.)

 

Programmet kan lastes ned her.