Du er her

NordicBaltic Festival Platform (NBFP) ser etter nye nordisk-baltiske samarbeidsprosjekter

NordicBaltic Festival Platform (NBFP) ser etter nye nordisk-baltiske samarbeidsprosjekter

Søknadsfrist: 10 juni 2016 kl 23:59 CET. Åpen for festivaler fra alle kunstuttrykk i den nordisk-baltiske regionen.

 

NordicBaltic Festival Platform (NBFP) har nå åpnet påmeldingen av samarbeidsprosjekter mellom festivaler i de nordisk-baltiske landene. Utvalgte prosjekter blir presentert under NBFP 2016 Conference on Fredag ​​4 november i Vilnius, Litauen. Det utvalgte prosjektet/prosjektgruppen vil ha ti minutter til å presentere sitt prosjekt og fem minutter til å svare på spørsmål som en del av runden av presentasjoner. Økten vil bli tilrettelagt av en NBFP vert, med en times fokusert nettverk-tid for å koble med potensielle partnere som en del av arrangementet. Vær oppmerksom på at overnatting og reisekostnader vil bli dekket for en prosjektleder for et valgt prosjekt. Prosjektleder vil få støtte og veiledning fra NBFP arbeidsgruppemedlemmene. Prosjektet vil også bli publisert på NBFP nettstedet og allment formidlet gjennom arbeidsgruppens medlemmers nettsider og sosiale medier. Søknader må være på engelsk. I denne første søknadsrunden vil det ikke være noen begrensninger i forhold til valg av kunstnerisk innhold, men prosjektet skal ledes av en festival og ta sikte på å finne minst én festival samarbeidspartner fra det nordisk-baltiske området.

Hvis du har spørsmål kontakt NBFP arbeidsgruppe: info@nordicbalticfestivals.org 

For mer info, klikk her. 

Den NBFP er en plattform for kunstfestivaler i den nordisk-baltiske området. Formålet er å fremme kulturelt samarbeid i regionen, utforske nordisk-baltiske identitet og mye mer! www.nordicbalticfestivals.org