Du er her

Norske Festivalers Årskonferanse 2016

NORSKE FESTIVALERS ÅRSKONFERANSE 8. og 9. JUNI 2016

Konferansehotell og sted: Scandic Neptun, Bergen.

Velkommen til Norske festivalers årskonferanse 2016, som arrangeres i Bergen 8. - 9. juni 2016. Norske festivalers årskonferanse tar opp dagsaktuelle, relevante praktiske og aktuelle temaer knyttet til drift og produksjon av festivaler. Konferansen er en av Norges viktigste møteplasser for festivalarrangører. Tema for årskonferansen 2016 er kulturnæring og kunstneriske kvaliteter. 

Delegatpasset inkluderer konferanseavgift, hotell, lunsj, konferansemiddag og konferansekonserten. 

Her kan du laste ned programmet.

PROGRAM DAG 1

OPPLEVELSESPRODUKSJON  - EN VERKTØYKASSE

Årskonferansens første dag tar sikte på å fylle deltagerens verktøykasse i forhold til opplevelsesproduksjon. En praktisk innføring i hvordan festivalarrangører kan jobbe med dramaturgi, opplevelsesproduksjon, pakketering og praktisk samarbeid med reiselivsaktører. Noen festivaler har allerede erfart hvordan systematisk arbeid kan bidra til økt betalingsvilje, sesongforlenging, nye målgrupper. Årskonferansens første dag gir innsikt i en ny og inspirerende måte å jobbe med dette.

Deltagerne får presentert flere verktøy som kan brukes til å utvikle meningsfulle opplevelser, som begeistrer gjestene og gir økt lønnsomhet for arrangøren. Dagen gir også en konkret innføring i hvordan du som aktør kan nytte de fysiske omgivelsene eller samhandling som virkemidler i utviklingen av en opplevelse.

Kl. 10.30 – 11.00: Registrering.

Kl. 11.00 – 11.15: Åpning

Velkommen til konferansen ved Norske festivalers styreleder Hilde Bjørkum og daglig leder Anders Rykkja. Kulturelt innslag.

Kl. 11.15 – 12.00: Innovative opplevelser

Bård Jervan, jobber med historiefortelling og opplevelsesdesign for bl.a. festivaler. I denne sesjonen gir Jervan et praktisk eksempel på produktutvikling og gir deg enkle verktøy for å jobbe med opplevelses design.

Kl. 12.00 – 12.45: Gåsehudopplevelser

Foredrag ved Ann Heidi Hansen –også kjent som Dr. Gåsehud jobber med å øke kunnskapen om hva som skjer i de øyeblikkene når publikum er helt oppslukt av opplevelsen. Hva er forutsetningene for å skape minneverdige opplevelser?

Kl. 12.45 – 13.30: Lunsj

Kl. 13.30 – 14.00: Festivalenes rolle i pakketeringen

Foredrag ved reiselivsrådgiver Børre Berglund, om produkt- og konseptutvikling. Berglund fokuserer på hvordan festivaler kan pakketeres i et helhetlig reiselivsprodukt.

Kl. 14.00 – 14.30: Kulturrådet informerer om Kreativt Europa

Infoseminar om EU-programmet Kreativt Europa, v/ Åsmund Prytz, Kulturrådet.

Kl. 14.45 – 16.00: Årsmøte for alle medlemmene

Ordstyrer: Daglig leder for Norske festivaler, Anders Rykkja.

Kl. 17.15 Introduksjon til konserten ved Annabel Guaita.

Vi møtes i Grieghallens foajé.

Kl. 18.00 Konsert, Festspillene i Bergen.

Sted: Grieghallen. Bergen Filharmoniske Orkester avrunder årets festspill.

Kl. 20.30 Konferansemiddag på Scandic Neptun Hotell.

PROGRAM DAG 2

KUNSTNERISKE KVALITETER

På konferansens andre dag er det tematisk fokus på kunstneriske kvaliteter. Vi ser på ulike modeller, strategier og fremgangsmåter for arbeid knyttet til festivalens "kjernevirksomhet" - kunstnerisk programmering og formidling. 

Kl. 9.00- 9.05 Introduksjon av dagen 

Ved Anders Rykkja, daglig leder for Norske Festivaler.

Kl. 9.05- 09.55 En modell for kunstneriske kvaliteter? Black box modellen av Lluis Bonet. Hva er en god kunstnerisk leder og programmerer? Hvilke referanser, kilder, inspirasjon, hensyn eller forhold benytter man seg av i utvikling av et kunstnerisk program for en festival, eller for den saks skyld et galleri, museum, konsertarena, kulturhus eller teater? Det er ikke enkelt å «lære» yrkeshemmelighetene til en programmerer. Det finnes ingen lærebøker, manualer eller skoler som lærer eller trener deg til å bli mester i dette noe esoteriske og mystiske håndverket. Lluis Bonet innleder dagen med å snakke om dette temaet. Det illustreres gjennom Black Box modellen – hvor han tar for seg ulike påvirknings- og innflytelsesfaktorer som etter hans observasjoner og analyser bidrar til å påvirke og former innholdet et kunstnerisk program – som igjen vil være utslagsgivende som rettesnor for å bedømme kunstnerisk kvalitet.

Kl. 09.55 – 11.00 Kunstnerisk kvalitet, men for hvem?

Samtalepanelet ledes av professor Atle Haug, Leder for Kunnskapsverket. Vi undersøker balansegangen mellom kunstnerisk programmering og markedstilpasning.

Kl. 11.00 – 12.00 Marked & forfriskninger

Hør leverandørene fortelle om deres prosjekter. Her er det satt av tid for medlemmer til å møte leverandører. 

Kl. 12.00 – 12. 50 Kvalitet for barn og unge

En presentasjon av nasjonale arenaer og markedsplasser for profesjonelle scenekunst- og musikkproduksjoner for barn og unge v/ Ådne Sekkelsten, daglig leder Scenekunstbruket og Else Blom, Kultur- og idrettssjef, Vestfold Fylkeskommune. Presentasjoner av Scenekunstbruket, Showbox, Marked for Musikk (MfM) og Markedet for Scenekunst (MfS). 

 Kl. 12.50 – 13.00 Avslutning

 Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj

Du kan kjøpe delegatpass her.

MEDVIRKENDE DAG 1

Ann Heidi Hansen er merkevareansvarlig i NordNorsk Reiseliv avdeling Bodø. Ann Heidi Hansen har studert reiseliv, kulturfag og økonomi ved Høgskolen i Finnmark. Hun har også en Master of Science (MSc) innen turisme fra University of Strathclyde i Glasgow, Skottland. Ann Heidi har tidligere jobbet mange år innen reiseliv i Nordland, og har kombinert stipendiatstillingen med en deltidsjobb som prosjektansvarlig for innovasjonsklyngen Arena Innovative Opplevelser.

Børre Berglund har jobbet i reiselivsnæringen siden 1990 og er en erfaren reiselivsrådgiver. Frå nøkkelposisjoner i en rekke reiselivssamarbeid og organisasjoner og som prosjektleder for ulike bedriftsnettverk og klynger har Børre kunnskap om innovasjonsprosessar, distribusjon og salg, produktutvikling, prising og internasjonalisering. Børre er eier og rådgjevar i BBR AS.

Bård Jervan, senior partner og rådgiver i Mimir. Jervan har ledet Mimir siden starten i 1996. Bård er cand. mag. med reiselivsfag (fra Høyskolen i Lillehammer), økonomi og sosiologi (Universitetet i Bergen) i fagkretsen. Han har bestyrt Nordkapphallen, jobbet med reiseliv i Nordland fylkeskommune og Samferdselsdepartementet, og vært rådgiver i Reiselivsutvikling AS. Bård har også vært direktør i Telemarkreiser (1991-1996) og har sittet i styret i Norges Turistråd (1994-1996).

Jervan har vært prosjektleder for flere store prosjekter innen destinasjonsutvikling bl.a for Lofoten, Geilo, Hovden og Narvik og har både skrevet og revidert Innovasjon Norges veileder på temaet; Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Bård satt 5 år (2004-2009) i prosjektledelsen for ARENA-prosjektet Innovativ Fjellturisme og 4 år for ARENA Innovative Opplevelser (2008-2012) og har lang erfaring med klyngeutvikling og innovasjon i nettverk. Han jobber også med strategirådgivning for bedrifter, konseptutvikling, utredninger, konsekvensanalyser og markedsvurderinger.

MEDVIRKENDE DAG 2

Lluis Bonet, er professor i anvendt økonomi ved Universitetet i Barcelona. Hans faglige spesialområder er kulturøkonomi, kulturpolitikk og kunstledelse. Dr. Bonet er koordinator for Masterstudiet I Cultural Management, leder for doktorgradsprogrammet i kulturvern- og minne ved samme institusjon, samt direktør for profesjonsutdanningen i kulturledelse og produksjon som består av fem deltidskurs (Master i kulturledelse, Diplomstudier i kulturpolitikk og ledelse; Internasjonal kulturprosjektledelse og samarbeid, kulturturisme og scenekunstproduksjon)   Lluís Bonet har vært stipendiat ved Massachusetts Institute of Technology og invitert professor ved Universitet i Montpelier. Han har vært invitert foredragsholder i over 30 forskjellige land i Europa, Amerika, Afrika og Asia.

Atle Hauge, leder av Kunnskapsverket og professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Lillehammer. Hauge doktorerte på en avhandling om svensk moteindustri ved Universitet i Uppsala 2007. Hauge har forsket på kulturnæringene, regional utvikling/regionale analyser og «Den kreative klassen. Han har tidligere arbeidet med strategier for kulturbasert næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune, og bidratt i flere forskningsbaserte utredninger.

KUNSTNERISK INNSLAG UNDER ÅRSKONFERANSEN

Vi får med oss Festspillene i Bergens avslutningskonsert som en del av programmet for konferansen. Bergen Filharmoniske Orkester avrunder årets festspill, og med seg på den storslåtte avslutningskonserten har de to stjernesolister og den anerkjente dirigenten Kazuki Yamada. Mytene om gralsridderne og deres kamp mot den onde, sanselige verden har vært utgangspunkt for store kunstverk. Mange har latt seg inspirere av Parsifal og hans årelange ferd for å finne fiskekongens rike der den hellige gralen voktes. Mektige toner fra forspillet til Wagners siste opera Parsifal følges her av Rolf Wallins The Fisher King skrevet for trompetist Håkan Hardenberger. Denne trompetkonserten beskriver opplevelsen av å befinne seg i et mørkt, øde landskap – et sted som ethvert menneske vil gjenkjenne. Men ikke minst skildrer begge disse musikkverkene håpet og trangen til å overskride begrensninger og komme ut av mørket. «Hvor finner vi gralen?» spør ridderen Parsifal. Svaret er at gralen finner du inni deg selv. Kvelden avsluttes med Edvard Griegs klaverkonsert i a-moll med den unge briten Benjamin Grosvenor som solist. Sjelden hører man musikk i moll så glad og energisk.

 

Billettpriser

*Her kjøper du delegatpass!*

 

Delegatpass, medlemmer NF: kr. 2380,-

Delegatpass, ikke medlem NF: kr. 2695,-

Delegatpass, grupper, medlemmer av NF (delegat 2 eller 3 fra samme festivalorganisasjon): kr. 1970,-

 

Dag1 (8.juni) , ikke medlem NF: kr. 640,-

Dag1 (8.juni), medlem: kr. 435,-

Dag2 (9.juni), ikke medlem NF: kr. 640,-

Dag2 (9.juni) medlem: kr. 435,-

 

Konsert og middag (8.juni), medlem NF: kr. 640,-

Konsert og middag (8.juni), ikke medlem: kr. 945,-

Delegatpasset inkluderer hotellrom på Scandic Neptun, lunsj to dager, kaffe og forfriskninger underveis, konsert og konferansemiddag på onsdag kveld. Årets konferansekonsert er Festspillene i Bergens avslutningskonsert. Bergen Filharmoniske Orkester avrunder årets festspill, og med seg på den storslåtte avslutningskonserten har de to stjernesolister og den anerkjente dirigenten Kazuki Yamada. Middag i etterkant av konsert. Vi tar en kontinental løsning i år, og med det mener vi at konferansemiddag blir i etterkant av konserten. 

 

Praktisk info

Konferansehotell: Scandic Neptun Hotell, Valkendorfsgaten 8, 5012 Bergen.

 

Dag 1: onsdag 8.juni

Registrering med lunsj, starter kl. 10.30.

Programstart kl. 11.00

Konferansekonsert kl. 18.00

Middag etter konserten.

Dag 2: torsdag 9.juni

 Programstart kl. 9.

Avslutter med lunsj kl. 13.

Velkommen til to flotte dager i Bergen med i godt (festival)selskap!

 

For spørsmål eller nærmere informasjon om konferansen, kontakt Ågot Bugge, rådgiver i Norske Festivaler: aagot@norwayfestivals.com