Du er her

Oppsummering av seminaret "Opplev KulturNorge - Kulturarrangørenes plass i reiselivet".

Torsdag 23.april  møtte 70 deltagere til seminaret "Opplev KulturNorge  - Kulturarrangørens plass i reiselivet" 

Første del av dagen besto av foredrag ved Per Olav Torgnesskar fra Kuturrådet, Tone Haraldsen fra Kunnskapsverket, Katrine Mosfjeld fra VisitOSLO, Greg Richards, Professor i reiseliv of forfatter av "Eventful Cities", Margrethe Helgebostad fra Innovasjon Norge Reiseliv, Claes Olsen fra Øyafestivalen. 
Vi avslutten dagen med workshop der vi jobbet frem forslag til samarbeidsmodeller for å lykkes med å selge kulturarrangement nasjonalt og internasjonalt, hvordan gjøre kulturarrangementene salgbare gjennom digitale plattformer og hvordan vi skal jobbe for å lykkes med samarbeid på tvers av næringer. 
 

Nedenunder finner du powerpoint presentasjonene fra seminaret: 

Kort orientering om "Støtteordning for kulturnæringer" og resultatet så langt. Ved Per Olav Torgnesskar, Kulturrådet. 

 

Om Kunnskapsverket -  Nasjonalt senter for kulturelle næringer

Ved Tone Haraldsen, Kunnskapsverket.

 

VisitOSLOs satsning på arrangementsnæringene.

Ved Katrine Mosfjeld, VisitOSLO.

 

Why events are placed in the centre of strategies for change in cities.

Ved Greg Richards, Professor in Leisure studies at Tilburg University. 

 

I hvilken grad er Norgesturistene også interessert i kulturopplevelser? 

Ved Margrethe Helgebostad, Innovasjon Norge Reiseliv. 

 

Workshop ledet av Elisabeth Heyerdahl Refsum, Prosjekleder for Opplev KulturNorge.