Du er her

Presentasjoner fra MVA fagdag

Nedenunder finner du presentasjonene fra Norske Festivalers MVA fagsdag, 11. november 2015. 

Merverdiavgift presentasjon ved Agnete Haugerud

Agnete Haugerud, advokat og partner i Ernst og Young, presenterer notatet utviklet på oppdrag fra NTO, som undersøker mulige lovendringer i merverdiavgiftregelverket for musikk og scenekunst. Undersøkelsen viser at lovendringene vil forenkle regelverket for de fleste aktørene i kultursektoren og gjøre regelverket mer rettferdig og robust.

Om Agnete Haugerud
Advokat Agnete Haugeruds spisskompetanse er i merverdiavgift med bred erfaring i praktisk rådgiving for store og små virksomheter. Haugerud har lang erfaring i å bidra med innovative
praktiske løsninger, slik at kunder ikke bare får bistand med regelverksetterlevelse, men også bistand med å finne kreative løsninger som bidrar til å redusere den totale avgiftsbelastningen. Haugerud har i mange år bistått regnskapsførere, revisorer og økonomi- / regnskapssjefer slik at disse skal bli bedre rustet til å møte utfordringene på sine respektive arbeidsplasser. Haugerud er advokat og partner i Ernst og Young.

Innføring i moms, en presentasjon av Finn Lervik. 
Finn Lervik, fra advokatfirma Øverbø og Gjøtz, gir en gjennomgang av de mva problemstillingene som festivaler har og skisserer løsninger for å optimaliserer mva behandlingen.
Om Finn Lervik

Advokat Finn Lervik, fra advokatfirma Øverbø og Gjørtz, arbeider hovedsakelig innen det forretningsjuridiske området. Han har omfattende erfaring innen merverdiavgiftsplanlegging
samt undervisning innen avgiftsrett. Finn har publisert en rekke artikler om avgiftsrett, og er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett.