Du er her

Satsning på økt tilgjengelighet ved kulturarrangement

Vi har fått innvilget 1 150 000 til prosjektet «Tilgjengelighet kultur-Norge» for perioden 2015- 2016. Prosjektet har som formål å jobbe for at kulturarrangementer skal bli mer tilgjengelig, samt økt bevisstgjøring rundt behovene for tilrettelegging for personer med en funksjonshemming.

Prosjektet «Tilgjengelighet kultur-Norge» er et samarbeid mellom Norske Konsertarrangører, Norske Festivaler og Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland. Gjennom prosjektet ønsker vi legge til rette for at kulturarrangement skal bli mest mulig tilgjengelig for alle, uansett forutsetninger.

-Norske festivaler ser på arbeidet med universellutforming av kulturarrangement som en viktig og prioritert oppgave for NF. Det er med glede vi ser det engasjement våre medlemmer har utvist i pilotprosjektet. Et prosjekt som viser betydningen av kompetansedeling og kompetanseheving, sier daglig leder i NF, Anders Rykkja. 

Tilskudd fra Deltasenteret

Gjennom tilskudd fra Deltasenteret underlagt Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (BufDir) vil vi kunne realisere denne viktige satsningen der målet er å bedre kulturopplevelser for mennesker med funksjonsnedsettelse gjennom bedre tilgjengelighet, økt bevisstgjøring rundt behovene, samt bredere og bedre opplevelsestilbud til funksjonshemmede. Tilskuddet er gitt over en periode på to år, under forutsetning av at tilskuddsordningen blir videreført med midler fra Barne-, Likestillings,- og Inkluderingsdepartementet.

- Med litt kompetanse, god planlegging og tilstrekkelig informasjon kan mange hindringer som personer med en funksjonshemming opplever på kulturarrangement, ryddes av veien. Dette trenger ikke å være veldig kostbart for arrangøren og enkle tiltak som å vite at man kan gå på toalettet uten vanskeligheter kan være avgjørende for om en funksjonshemmet bestiller billett eller ikke,sier Nick Williams i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland


Bakgrunn 

Prosjektet er en videreføring av forprosjektet «Tilgjengelighet for Festivaldeltakere med funksjonsnedsettelser» som ble gjennomført i perioden 2014- 2015.

Det var Rådet for funksjonshemmede i Nordland som tok initiativ til prosjektet og innledet et samarbeid med Norske Konsertarrangører og Norske festivaler. Det ble etablert en prosjektgruppe bestående av initiativtakerne, Norges Handikapforbund, Olavsfestdagene og Festspillene i Nord Norge.

I prosjektet har vi hentet inspirasjon og metode fra den britiske organisasjonenAttitude is Everything (AiE) som de siste 15 årene har jobbet for å gjøre kulturscener mer tilgjengelige, gjennom arbeid med rådgiving, opplæring og et sertifiseringssystem. I pilotprosjektet har prosjektgruppen jobbet sammen med fem arrangørpiloter for å bedre tilgjengeligheten ved deres arrangement.

Representanter fra AiE har bistått med veiledning i forprosjektet og vil være en naturlig samarbeidspartner også videre. Det har vært rekruttert «mysteryshopers» som har vurdert om den tilretteleggingen som er gjennomført fungerer. Disse har blitt rekruttert fra Funksjonshemmedes råd i kommunene.

Veien videre

NKA vil i 2016 engasjere en prosjektleder som skal ha ansvar for å lede «Tilgjengelighet kultur-Norge» i samråd med arbeidsgruppen. Prosjektet vil omfatte følgende tiltak:

Utarbeide en norsk veileder med utgangspunkt i «The Charter of best practise» med vedlegg og lag forslag sertifiseringsordning
Utarbeide skjema for mystery-shopping, samt opplæringspakke for mysteryshopers
Rekruttere 20 kulturarrangører til å delta i videreføringen av prosjektet
Opplæring av arrangørene - både ledelse, ansatte og frivillige
Veiledning av arrangørene
Etablere sertifiseringsordningen
Forankre prosjektet i medlemsmassen til NKA

For mer informasjon om prosjektet:

Anders Tangen: anders@konsertarrangor.no / 924 32 808