Du er her

News archive

For snart to uker siden presenterte regjeringen sitt første egenutviklede kulturbudsjett. Det var knyttet forventninger og nysgjerrighet til prioriteringer, overordne valg og innretning.

Atelier for Unge Festivalledere i Beirut, Libanon fra 21 til 27 mars 2015

Operaen låner sin tittel frå eit av dei sentrale orkesterverka til Fartein Valen, skrive i 1933.

Ears - Europa-Asia Roundtable Sessions inviterer kreative fagfolk til å møte og nettverk til Helsingfors fra 4 til 7 september, presenterer 2014.

Som eit ledd i gjennomføring av Knutepunktoppdraget, tilbyr Norsk Countrytreff ei hospiteringsordning, der andre festivalar har høve til å søke om å få delta.Gjennom hospiteringa vil deltakarane få

Årskonferansen og generalforsamlingen til den Europeiske Festivalassosiasjonen(EFA) fant sted fra 26 til 28 februar i Sarajevo , Bosnia -Hercegovina.