Du er her

News archive

Norske festivalers årskonferanse 2017 tar for seg ulike aspekter av tema mediesynlighet.

The proactive role of live performance audiences:

Summary of the Be SpectACTive! Annual Conference

Nasjonal Festivalstatistikk 2015 er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsverket og de nasjonale festival- og arrangørorganisasjonene FolkOrg, Klassisk, Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører og

Tidspunkt: 

Registrering med lunsj kl. 10.30. 

Seminar kl. 11.00 - 15.00

Sted:

Å utvikle arrangementene kunstneriske potensial, drive inkluderende formidlingsvirksomhet, bidra til en forventet og etterspurt økning av honorar til utøvere, med reduserte offentlige tilskudd, uten at det til syvende og sist er festivalgjengeren som må betale gjennom økte billettpriser, synes vanskelig mener NF i sin oppsummering av budsjettfremleggelsen.

Gode kulturopplevelser for alle - Fagseminar om universell utforming på kulturarrangement
Fredag 25. november / Vulkan Arena / Oslo / kl. 10-15.30

Søk reisetilskudd til Be SpectACTive konferansen i Barcelona, 22. – 23. November 2016. Norske festivaler er medarrangør i konferansen Be SpectACTive!

Nedenunder programmet finner du presentasjonene til de tre operatørene som holdt foredrag under Opplev KulturNorge - Seminar om internasjonal distribusjon og salg, 15. september, Tromsø.

I oktober er det tid for Marked for Musikk og årets YAMsession 2016. Marked for Musikk (MFM) er en nasjonal visningsarena for profesjonelle musikkproduksjoner rettet mot barn og unge, og en kompeta

Denne høsten er det et flertall av interessante seminar og konferanser for deg som er virksom i kultursektoren. Her har vi listet noen av dem: 

Konferansen for nordiske og baltiske kulturfestivaler 2016 samler festivalledelse for å utveksle god praksis, ideer, treffe nye forbindelser og utforske muligheter for samarbeid, samtidig som man opplever det beste Vilnius har å tilby av kultur.

15. september avholdes tredje og siste workshop i samarbeidet Opplev KulturNorge og Arrangementsturisme i Tromsø museum, Tromsø.

I 2015 arrangerte Norske festivaler fagdag om ansettelseskontrakter, budmaler og forhandlinger.

Norske festivaler har publisert en medlemsoversikt på engelsk, den kan du lese og dele videre. 

Opplev KulturNorge, (OKN) startet i 2013 med Norske Festivaler, (NF) som prosjekteier og de har drevet prosjektet gjennom for-, pilot- og nå hovedprosjektfasen.

FestivalGruppen AS ble lansert under by:Larm i år.

 

Kulturarrangører fra hele landet skal sette fokus på god tilgjengelighet for alle på kulturarrangement

NordicBaltic Festival Platform (NBFP) ser etter nye nordisk-baltiske samarbeidsprosjekter

Hvem er bestemmer hva som er en festival av høy kunstnerisk kvalitet? Marit Borkenhagen, Norsk Litteraturfestival, Anders Beyer, Festspillene i Bergen, og Hilde Bjørkum, Førdefestivalen undersøker balansegangen kunstneriske visjoner og markedstilpasning under Norske festivalers årskonferanse: 

Vil du delta i videre satsning på Arrangementsturisme i samarbeid med Opplev KulturNorge? Bli med når Opplev KulturNorge starter 8. april i Tromsø.

NORSKE FESTIVALERS ÅRSKONFERANSE 8. og 9. JUNI 2016

Konferansehotell og sted: Scandic Neptun, Bergen.

Prosjektet «Tilgjengelighet Kultur-Norge» søker 20 arrangører til å ta del i videreføringen av prosjektet for 2016. Prosjektet har som mål å gjøre enhver kulturarena tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Gratis for medlemmer av Norske Festivaler. Kursavgift kr. 750,- for ikke-medlemmer. 

Sted: Thon konferansesenter, Universitetsgaten 26, Oslo. Klikk her for påmelding.