Frontpage

Siste nyheter

Nyhetsarkiv

Nedenunder programmet finner du presentasjonene til de tre operatørene som holdt foredrag under Opplev KulturNorge - Seminar om internasjonal distribusjon og salg, 15. september, Tromsø.

I oktober er det tid for Marked for Musikk og årets YAMsession 2016. Marked for Musikk (MFM) er en nasjonal visningsarena for profesjonelle musikkproduksjoner rettet mot barn og unge, og en kompeta

Denne høsten er det et flertall av interessante seminar og konferanser for deg som er virksom i kultursektoren. Her har vi listet noen av dem: 

Konferansen for nordiske og baltiske kulturfestivaler 2016 samler festivalledelse for å utveksle god praksis, ideer, treffe nye forbindelser og utforske muligheter for samarbeid, samtidig som man opplever det beste Vilnius har å tilby av kultur.

15. september avholdes tredje og siste workshop i samarbeidet Opplev KulturNorge og Arrangementsturisme i Tromsø museum, Tromsø.