Du er her

Om oss

Norske festivaler ble stiftet i 1997 som et organ for samarbeid og utvikling av norske festivaler, med sikte på å spre kunnskap om medlemsfestivaler og fremme disse nasjonalt og internasjonalt. Nettverket er organisert som et samvirke eid av medlemsfestivalene.

Norske festivaler er i en unik posisjon som et nettverk av organisasjoner, fordi medlemmene består utelukkende av festivalarrangører som representerer alle de viktigste kunstneriske og kulturelle sjangerne på nasjonalt nivå. Vi er den ledende, nasjonale nettverksorganisasjon for norske kulturfestivaler.

Vårt formål er å styrke den kulturelle festivalens posisjon gjennom felles kompetanseutvikling, kunnskapsproduksjon og formidling. Gjennom deltakelse i den offentlige politiske debatten, arbeider vi med å bedre driftsforholdene for festivaler og informere om festival aktivitet og virksomhet.

Videre jobber vi med utgangspunkt i den grunnleggende tro at våre medlemsfestivaler er Norges beste profesjonelle formidlere av sine kunstneriske og kulturelle uttrykk. De siste årene har vi opplevd en økning i etableringen av nye festivaler, mange av dem kommersielt orientert. Sammen med andre typer underholdning, konkurrerer disse med våre medlemmer over publikums oppmerksomhet. For Norske festivaler er det derfor viktig å fremheve arbeidet til våre medlemsfestivaler og hjelpe heve deres status i offentligheten og blant publikum. Dette gjør vi ved å jobbe alene eller i samarbeid med søsterorganisasjoner og andre interessenter. 

Vi er også medlem av EFA – European Festivals Association.

Norske festivaler inkluderer 62 norske festivaler. Våre medlemmer er representert gjennom medlems sidene på denne nettsiden.    

 

Følgende personer utgjør styret i organisasjonen: 

Styreleder

Øivind Pedersen, Uavhengig

 

Styremedlemmer 

Hilde Bjørkum, Førde Internasjonale folkemusikkfestival

André Wallan Larsen, Nordland Musikkfestuke 

Kristin C. Slørdahl, Oslo Kammermusikkfestival 

Anders Narverud Moen, Fredrikstad Animation Festival/Norsk Animasjonsforum

Anita Svingen, Kortfilmfestivalen 

Varamedlemmer

Torstein Siegel, UKM-festivalen

Elin O. Rekdal, Scenekunstbruket/Showbox 

Hans-Olav Solli, Molde internasjonale jazzfestival

Truls Sanaker, Uavhengig

 

Daglig leder: Truls Sanaker

 

 

some text