You are here

FESTIVALEN SOM ARRANGEMENTSARENA 15. MARS KL 10-16

NORSKE FESTIVALERS FAGDAG 1 2018

TORSDAG 15. MARS KL 10-16

STED: SENTRALEN, ØVRE SLOTTSGATE 3, OSLO

Vellykket formidling av kunst- og kultur forutsetter nøyaktighet og god planlegging av arrangements- og produksjonsgjennomføring. Ikke nødvendigvis kun for å kunne tilrettelegge best mulig for innholdsformidling, men også fordi det er en rekke lovmessige krav, regler, forhold og forpliktelser festivalarrangører må forholde seg til. Risikoanalyser, sikkerhet, vakthold, frivillig- og prosjektstyringssystem. Dagen gir innsikt i og oversikt over regelverk og krav til plan- og produksjonsarbeid, samt en oversikt over gode og anbefalte verktøy til bruk i det daglige arbeid.
Johan Stenshorne fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ser på risikoanalyser, sikkerhet og vakthold. Hvilke krav og forutsetninger som ligger til grunn for arrangør.
Berit Vordal har som tema Universell utforming av festivalområdet og hvordan en gjør festivalen tilgjengelig for alle. 
Fagdagen avsluttes med en paneldiskusjon der Øivind Pedersen innleder med temaet Nettverksorganisasjonene rolle og fremtid i norsk kulturliv.
Etter fagdagen vil Norske festivaler gjennomføre sitt årsmøte.

Fagdagen er gratis for medlemmer av Norske festivaler. 
Detaljert program og påmeldingsinfo kommer om litt.