You are here

Medlemsfordeler

  • Rådgivning innen 48 timer.
  • Årskonferanse
  • Festivalpolitisk representasjon
  • Nasjonalt nettverk for utveksling av erfaring og ekspertise
  • Representasjon på NFs nettsider
  • Dine festivals nyheter distribuert I våre nettverk
  • Markedsføring i våre nettverk utenlands
  • Avslag på tjenester og produkter fra våre leverandører
  • Årlig brosjyre
  • Kontraktsmaler utarbeidet av Bing Hodneland advokatsalskap