Du er her

Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, er blant Norges største litteraturfestivaler og har utviklet seg til å bli en viktig litterær arena både nasjonalt og internasjonalt.

Det aller første Kapittel ble skrevet i 1995 av og på Sølvberget, Stavanger kulturhus, og siden den gang har kulturhuset vært arrangør og hovedarena for festivalen. Da Kapittel ble grunnlagt, etter at Sølvberget i flere år hadde arrangert Uke Alexander, var dette i takt med Stavangers rolle som friby og med et ønske om å orientere seg internasjonalt, samtidig som man ville ha en større plattform for et fokus på ytringsfrihet som allerde hadde vært med under Uke Alexander.

Kapittel er en engasjert festival. Ytringsfriheten skal gjennomsyre programmet, og lede til at vi får belyst brennbare temaer fra flere verdenshjørner. I tillegg skal man selvfølgelig også finne det nye norske og dem som er med å prege den norske bokheimen. Nettopp møtene mellom disse sfærene er noe av det viktigste en festival kan tilby både sitt publikum og sine deltakere.

Festivalen skal videre ta vare på de sjangrene som ikke får mest oppmerksomhet i offentligheten. Med Kapittels tematiske interesser følger også en spesiell oppmerksomhet for sakprosaen og journalistikken. I tillegg vil sjangre som dokumentarfilm, poesi og illustrert litteratur alltid finne god plass i programmet.

Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet vil ta vare på den fulle bredden innenfor et utvidet begrep om litteratur, og samtidig formidle dette på en måte som skaper og treffer publikum.

Festival vil i 2020 foregå i perioden 16. - 20. september.

Festivaltemaet i 2018 er inspirert av det som ser ut til å vera eit press mot nasjonalt og kulturelt samhald i Europa og andre stadar som følgje av politisk usemje og auka mangfald. Neste år er det òg hundre år sidan avslutninga av første verdskrigen. Folkeforbundet, forløparen for Dei Sameinte Nasjonane, blei danna som ein direkte konsekvens av krigen og ei erkjenning av behovet for europeisk og internasjonalt samhald for å unngå katastrofale krigar.

Me vil dessutan nytta temaet til å få gode folk til å snakka om språkleg og kulturelt fellesskap i Noreg. Diskusjonar om norsk identitet og lokale identitetar rundt i landet er i vinden – dels på grunn av all debatten om kommunesamanslåingar. Norsk språk og forholdet mellom nynorsk og bokmål blir òg eit tema, i eit år då me markerer to forfattarar som har vore heilt sentrale målberarar for utviklinga av kvar si målform: Aasmund Olavsson Vinje ville blitt 200 år i 2018, og André Bjerke ville fylt 100. 

Litteratur
Internasjonal