Du er her

Marked for Musikk (MFM) er en nasjonal visningsarena for profesjonelle musikkproduksjoner rettet mot barn og unge, og en kompetansearena med fagseminar knyttet til musikkformidling innenfor denne aldersgruppa. Marked for Musikk er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune, og ble arrangert for første gang i 2010. Målsettingen med det årlige arrangementet er å bidra til at flere barn og unge skal få tilgang til å oppleve profesjonell musikk av høy kvalitet.

MFM – Visningsarena MFM er en arena der det er anledning til å oppleve aktuelle konserter tilrettelagt for barn og unge med tanke på kjøp og salg av musikkproduksjoner, og en møteplass for aktører med interesse for feltet.


MFM – Kompetansearena MFM tilrettelegger for kompetansedeling mellom ulike aktører innenfor musikkformidling til barn og unge. Programmet inneholder også et fagseminar som tar opp dagsaktuelle temaer.


MFM – Henvender seg til artister som ønsker oppdrag og konsertarrangører/produsenter (fra kulturhus, festivaler, bibliotek/litteraturhus og Den kulturelle skolesekken m.fl.) som ser etter gode produksjoner for barn og unge.


MFM – Programutvalget bidrar i utformingen av programmet og består av:

Andreas Gilhuus – Kulturhuset Bølgen
Morten Brenne – Kulturtanken
Ole Jørn Myklebust – Kulturhuset Sentralen
Linda Gjersøe Helseth – Vestfold fylkeskommune (MFM)


MFM – Det faglige rådet  bidrar i strategiske diskusjoner om utviklingen av både Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst (tilsvarende arrangement på scenekunstfeltet). Rådet spiller inn programforslag, sikrer at arrangementene er relevante for sine nettverk og sist, men ikke minst er viktige ambassadører.

 • Norsk kulturhusnettverk – Nina Hodneland
 • Miniøya – Louise Winness Prestgard
 • Kulturtanken – Morten Brenne
 • Den kulturelle skolesekken i Telemark – Anne Hermansen (grunnskole)
 • Den kulturelle skolesekken i Buskerud – Jørgen Meiner (videregående skole)
 • Tønsberg og Nøtterøy bibliotek – Aslak Larsen
 • Kulturhuset Bølgen – Andreas Gilhuus
 • Musikerrepresentant – Ole Jørn Myklebust
 • Arrangør – Markedet for Scenekunst (Sandefjord kommune) – Gunn Strand Eliassen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Larvik kommune) – Camilla Svendsen
 • Arrangør – Marked for Musikk (Vestfold fylkeskommune) – Natasha Peevor-Johnson og Linda Gjersøe Helseth

 

 

Barn og ungdom