Du er her

News archive

Presentasjoner fra årskonferansen 2015:

 

Presentasjon av Kunnskapssenteret for kulturnæringer og de mulighetene det gir for samarbeid.

OPERA TRØNDELAG
Premiere på Den magiske karusellen
Fra Bajazzo til Moulin Rouge
Gjestesolister bl.a. Thomas Ruud og Lars Eggen
Regi Ronald Rørvik

Opplev KulturNorge - bilde

I 2013 finansierte Kulturrådet gjennom «Støtteordning for Kulturnæringer» et forprosjekt i regi av Norske Festivaler i samarbeid med Norske Konsertarrangører, (tidl. Norsk Rockforbund).

Kunnskapsverkets nettside

Nettsiden til Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer - ble lansert fredag

Norske festivalers årskonferanse 2015

Norske Festivaler har gleden av å invitere til dere til vår årskonferanse 2015.

For snart to uker siden presenterte regjeringen sitt første egenutviklede kulturbudsjett. Det var knyttet forventninger og nysgjerrighet til prioriteringer, overordne valg og innretning.

Atelier for Unge Festivalledere i Beirut, Libanon fra 21 til 27 mars 2015

Operaen låner sin tittel frå eit av dei sentrale orkesterverka til Fartein Valen, skrive i 1933.

Ears - Europa-Asia Roundtable Sessions inviterer kreative fagfolk til å møte og nettverk til Helsingfors fra 4 til 7 september, presenterer 2014.

Som eit ledd i gjennomføring av Knutepunktoppdraget, tilbyr Norsk Countrytreff ei hospiteringsordning, der andre festivalar har høve til å søke om å få delta.Gjennom hospiteringa vil deltakarane få

Årskonferansen og generalforsamlingen til den Europeiske Festivalassosiasjonen(EFA) fant sted fra 26 til 28 februar i Sarajevo , Bosnia -Hercegovina.

I et land hvor det jevnt fordelt er over to festivaler i snitt per kommune er synlighet – I arrangementsperioden så vel som gjennom resten av året – helt avgjørende for å lykkes med arrangementet.

Sider