You are here

Nasjonal festivalstatistikk blir nasjonal arrangørkartlegging

I 2014 initierte Norske Festivaler og Kunnskapsverket et banebrytende statistisk samarbeidsprosjekt med Norske Konsertarrangører, Norsk jazzforum og FolkOrg. Prosjektet bygget på felles innhenting av nøkkeltall om finansiering (offentlige eller private inntektskilder), formidlings- og arrangementsvirksomhet og andre opplysninger som bruk av frivillige, organisasjonsform og geografisk beliggenhet. En analyse av tallgrunnlag og det statistikk resulterte i første utgave av Nasjonal festivalstatistikk, publisert høsten 2015.

I desember 2016 publiserte Kunnskapsverket oppdatert statistikk for 2015. Denne i samarbeidskonstellasjonen. 

Når vi skriver april 2017 skal vi i gang med den første nasjonale arrangørkartlegging. Antall respondenter og datainnsamling utvides ved at det parallelt utarbeides og distribueres spørreskjema for å innhente tallgrunnlag fra flere festival- og helårsarrangør. Rambøll Management Consulting, som produserer musikk, litteratur og visuell kunst i tall på oppdraget for Kulturrådet, er sammen med Nymusikk og Norsk Bluesunion nye partnere.

Med disse partnere og samarbeidskonstellasjon vil denne kartleggingen, gitt høy nok svarprosent og datagrunnlag, gi den mest komplette statistiske oversikt over arrangørvirksomhet innen musikk noensinne, sier Anders Rykkja, forsker i Kunnskapsverket.