You are here

Festivalen som arbeidsgiver. Fagdag om HMS, personalarbeid og forsikring.

Torsdag 28. september 2017

Sted: Melahuset, Mariboes gate 8, 0183 Oslo.

Norsk festivalstatistikk viser at Norske musikkfestivalers medlemmers hel- og deltidsstillinger tilsvarer 191 årsverk. organisasjoner med millionbudsjett og arbeidsgiveransvar. Dette betyr at arbeidsrett, HMS og forsikring for ansatte og styremedlemmer er viktig for ivaretakelse av ansatte, frivillige, styret og festivalens interessenter. Å ha et tilpasset og vanntett rammeverk som regulerer ansvar og forpliktelser er en nødvendighet for å kunne produsere gode festivalarrangement. I praksis er vel situasjonen slik at et fåtall personer i festivalorganisasjoner har dette som kjernekompetanse. Frykt ikke! Norske festivaler, i samarbeid med Bing Hodneland advokatselskap, arrangerer i september en egen fagdag med den passende tittel "Festivalen som arbeidsgiver". Stine Helén Pettersen, partner og advokat, gir deg deg innføring og råd knyttet til  HMS, personalarbeid og forsikring vi opplever det er nødvendig å ha kjennskap til som festivalleder.

Etter fagdagen invitererer vi til åpent dialogmøte med medlemmene. Tema vil være innspill til Kulturmeldingen. Etter endt kurs- og arbeidsdag inviterer vi til middag og mingling(krever egenbetaling) for NFs medlemmer.

Velkommen!

Meld deg på, her.

PROGRAM

Kl. 10.30-11.00         Registrering med lunsj

Kl. 11.00 -11.10        Velkomst. Styreleder ønsker velkommen. Litt om Melahuset og Mela festivalen.

Kl. 11.10 – 12.00      Fagdag del 1. Tema: Festivalen som arbeidsgiver:  HMS og personalarbeid. Stine Helén Pettersen, Bing og Hodneland advokafirma

Kl. 12.00 – 13.00      Fagdag del 2. Tema: Festivalen som arbeidsgiver: ansvarsforsikring og styreforsikring. Stine Helén Pettersen, Bing og Hodneland advokafirma.                

Kl. 13. 00 – 14.00      Pause og lett forfriskning.

Kl. 14.00 – 16.00       Innspillsmøte. Tema: Festivalenes plass i kulturmeldingen. Vi inviterer til innspills- og dialogmøte for våre medlemmer. Møtet innledes av Nfs styre og      tilrettelegger for diskusjon og innlegg fra salen om kulturmeldingen. 

Kl. 18. 00- 21.00       Middag og mingling på Mela Café. Egenbetaling for deltagelse.  

 

Meld deg på, her. 

Påmelding stenger 15. september 2017.