You are here

Viktig nasjonal arrangørkartlegging

Torsdag 20. april distribuerte vi undersøkelser til våre medlemmer for konsertåret 2016. Dette er en del av et større samarbeid mellom Kunnskapsverket og interesseorganisasjonene Norske Konsertarrangører, Norske festivaler, Norsk jazzforum, FolkOrg, Nymusikk, Norsk Bluesunion, Norsk Viseforum og Klassisk. Besvarelsene vil danne grunnlag for en årlig nasjonal rapport og analyse av det norske arrangørfeltet. Det er første gang vi får en så detaljert og viktig oversikt over feltet, men vi er avhengige av at alle bidrar og svarer på undersøkelsen.