You are here

UKM-festivalen

UKM-festivalen arrangeres i juni, og er et høydepunkt for både arrangører og deltakere. Helt siden 1987 har ungdom over hele landet møttes for å dele kulturopplevelser på tvers av sjangre. Mellom 500 og 600 ungdom deltar hvert år med alt fra sceneopptredener til arrangørvirksomhet, medieproduksjon, litteratur og kunst.

Det viktigste målet med UKM-festivalen er å skape en fysisk møteplass for ung kultur. Vi ønsker ikke å være enda en konkurransearena for ungdom, men en aktør som legger til rette for samarbeid, skaperglede og samhold. Gjennom flere tiår med ungdomsarbeid, har vi lært at det er dette ungdommene synes er viktigst.

De ønsker å møte andre likesinnede, fremfor å konkurrere med dem.

Det er med andre ord deltakeropplevelsen som står i fokus hos oss. Vi er faktisk den festivalen i landet som velger å bruke mest penger på de som deltar, uten å fokusere på hva det genererer av billettinntekter. Å kunne skape en festival i 2018 uten å tenke på det kommersielle utbyttet, er givende og inspirerende både for de som står bak, foran, på og ved siden av scenen.

På UKM-festivalen får ungdommene mulighet til å jobbe kreativt på et tilnærmet profesjonelt nivå. Vi legger vekt på gode tekniske rammer, med profesjonelt utstyr og prosedyrer. UKM-festivalen tar ungdommene på alvor, og gir dem uvurderlig innsikt i hvordan kulturbransjen fungerer i praksis.

UKM-festivalen er en arena der ungdom får teste ut ferdighetene sine, og være med på å skape noe fra A til Å. Det gir selvtillit og kreativ boost.

Det er lite som slår den gode følelsen når en forestilling er ferdig eller en flerkameraproduksjon vel overstått – uansettt hvordan det har gått underveis.

Ungdommene som er med på UKM-festivalen har blitt sendt videre fra lokalmønstring og deretter deltatt på sin regionale fylkesfestival. Innslagene som blir plukket ut fra fylkesfestivalen, går videre til UKM-festivalen. Fylkeskontaktene er alltid med på UKM-festivalen, for å støtte og hjelpe deltakerne sine. Dette gir trygghet for ungdommene, samtidig som fylkeskontaktene får inspirasjon som de tar med seg tilbake til egen fylkesfestival.

Vi har dessuten ofte besøk av kulturaktører utenfor UKM-universet, som ønsker å se hva som rører seg i det unge kulturlivet. Flere UKM-deltakere har blitt plukket opp av eksterne mediehus, produsenter og arrangører, og mange av disse jobber i dag med kunst, kultur og medier. Hvert år plukker vi også ut deltakere til pauseinnslaget under den årlige MGPjr-finalen, i samarbeid med NRK.

Youth and children
Konkurranse
Unge Talenter
Pop
Rock
Viser
Jazz
Scenekunst
Barn og Unge