Du er her

Om oss

Norske festivaler ble stiftet i 1997 som et organ for samarbeid og utvikling av norske festivaler, og å spre kunnskap om medlemsfestivaler og fremme disse nasjonalt og internasjonalt. Nettverket er organisert som et samvirke eid av medlemsfestivalene.

Norske festivaler er i en unik posisjon som et nettverk av organisasjoner, fordi medlemmene består utelukkende av festivalarrangører som representerer alle de viktigste kunstneriske og kulturelle sjangerne på nasjonalt nivå. Vi er den ledende, nasjonale nettverksorganisasjon for norske kulturfestivaler.

Vårt formål er å styrke den kulturelle festivalens posisjon gjennom felles kompetanseutvikling, kunnskapsproduksjon og formidling. Gjennom deltakelse i den offentlige politiske debatten, arbeider vi med å bedre driftsforholdene for festivaler og informere om festival aktivitet og virksomhet. Ambisjonen er å være Norsk ressurssenter for festivaler. Koronapandemien i 2020 og 2021 har vist at det er viktig å ha et felles nettverk for festivalfeltet!

Videre jobber vi med utgangspunkt i den grunnleggende tro at våre medlemsfestivaler er Norges beste profesjonelle formidlere av sine kunstneriske og kulturelle uttrykk. For Norske festivaler er det viktig å fremheve arbeidet til våre medlemsfestivaler og heve deres status i offentligheten og blant publikum. Dette gjør vi ved å jobbe alene eller i samarbeid med søsterorganisasjoner og andre interessenter. 

Vi er også medlem av EFA – European Festivals Association. Dette knytter oss til Europas ledende festivalnettverk med tilgang til samarbeid, profilering og kompetanseheving gjennom bla EU prosjekter

Norske festivaler inkluderer mer enn 60 norske festivaler. Våre medlemmer er representert gjennom medlems sidene på denne nettsiden.    

 

Følgende personer utgjør styret i organisasjonen: 

Styreleder

Øivind Pedersen, uavhengig

Styremedlemmer 
Elin Owren Rekdal (Showbox/Scenekunstbruket) - nestleder
Siri Forberg (Høstscena)
Sean Lewis (Fjord Classics)
Tine Hvidsten (Konsertforeninga)
Kristin C Slørdahl (Oslo kammermusikkfestival) 

Varamedlemmer

1. Anita Svingen (Kortfilmfestivalen)

2. Katrine Lilleland (Stavanger Kammermusikkfestival)

3. Henrik Sand Dagfinrud (Bodø 2024)

Daglig leder: Truls Sanaker