Frontpage

Siste nyheter

Nyhetsarkiv

Justering og forlenging av stimuleringsordning for frivillighetssektoren

Scenarioer for framtidens kultursektor

 

For de festivaler som tenker å arbeide med internasjonalt samarbeid og prosjekter, er det muligheter gjennom ordninger som er presentert av Kulturrådet her:

Nå er det mulig å søke på kompensasjons- og stimuleringsordningene fra Kulturrådet.

Som et ledd i gjenoppbyggingsarbeidet har Kulturrådet og Norsk filminstitutt nå lagt fram en plan for involvering av kultursektoren.