Frontpage

Siste nyheter

Nyhetsarkiv

Scenarioer for framtidens kultursektor

 

For de festivaler som tenker å arbeide med internasjonalt samarbeid og prosjekter, er det muligheter gjennom ordninger som er presentert av Kulturrådet her:

Nå er det mulig å søke på kompensasjons- og stimuleringsordningene fra Kulturrådet.

Som et ledd i gjenoppbyggingsarbeidet har Kulturrådet og Norsk filminstitutt nå lagt fram en plan for involvering av kultursektoren.

Norske Festivaler har fått henvendelse fra festivaler som er usikre på hvordan de skal forholde seg til alle de meldinger som nå går ut om Koronaviruset og hvordan de skal håndtere det ift avviklin