Du er her

Kunnskapsbase

 

Forskning

Norske Festivaler jobber aktivt med å frembringre og spre kunnskap om festivaler. Vi har deltatt i internasjonale forskningsprosjekter sammen med våre europeiske søsterorganisasjoner - som resulterte i den komparative studien FeStudy. Norske Festivaler og festivalorganisasjonene i 8 andre europeiske land (Finland, Belgia, Sverige, Irland, Ungarn, Spania, Frankrike og England) med Quebec regionen i Canada som ikke-europeisk referanseterritorie deltok med sine medlemsfestivaler i undersøkelsen.

Forskningsprosjektet ble utført under ledelse av Lluís Bonet, professor ved Universitat de Barcelona, Emmanuel Négrier, direktør for Centre National de la Recherche Scientifique i Frankrike, og Michel Guérin, direktør for Observatory of Cultural Policies of the Federation Wallonia-Brussels. Jorid Vaagland ved Høgskolen i Lillehammer har vært den norske representanten i forskerteamet. Du kan lese mer om Festudy her og her

I tillegg leverer medlemmene av nettverket statistikk til oss som innrapporteres til SSB (Statistisk Sentralbyrå) og blir en nyttig og viktig del av deres kulturstatistikk. Kulturstatistikk skal gjennom tall og tekst gi et overblikk over ulike kulturområder i Norge. Publikasjonen blir brukt av blant annet Kulturdepartementet, aviser og mange andre organisasjoner og personer som har behov for tall om kultur. Festivaler, som en viktig del av kultursektoren- og næringene har en selvfølgelig plass i statistikken. Du finner 2012 statistikken på SSBs sider her.

I lenkesamlingen til venstre finner dere en oversikt over utvalgte forskningsarbeider- og rapporter om festivaler som er publisert de siste årene. Denne vil oppdateres fortløpende.