Du er her

Bli medlem

Send oss en forespørsel og bli med i Norske Festivaler!

Hvorfor bli medlem i Norske Festivaler (NF)?

Vi er den eneste sjangerovergripende samarbeidsorgan for kulturfestivaler med 60 medlemsfestivaler innen teater, klassisk musikk, jazz/rock, folkemusikk, litteratur, kirkemusikk og film.

Norske Festivalers viktigste jobb er å ivareta kunst- og kulturfestivalenes interesser. Vi setter festivalpolitiske saker på dagsorden, oppdaterer og sprer sentral informasjon om festivaler, markedsfører og representerer medlemsfestivaler, og tilbyr kompetanseheving innenfor festivalfeltet.

 

Om nettverket:

Norske Festivaler skaper møteplasser for festival arrangører,  der medlemsfestivaler kan knytte kontakter, utvikle sitt nettverk og være med i erfaringsutveksling.

Vår årlig festival konferanse er en viktig møteplass for festivalene, deres ledere, nasjonale politikere, media og produsenter.

 

Informasjon/markedsføring.

Norske Festivaler markedsfører sine festivaler i Norge og internasjonalt. Markedsføringen omfatter blant annet hjemmeside, med aktuell, relevant info – oppdatert festivaloversikt på norsk og engelsk som også brukes av aviser/media/reiseliv og  årlig brosjyre som synliggjør festivalenes viktighet. 

 

Tilgang på felles goder.

Norske Festivaler er medlem av European Festival Assosiaction (EFA), og får på den måten mulighet til nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid. Norske Festivaler fremhandler også økonomisk gunstige avtaler for medlemsfestivalene innen aktuelle tjenester. Oversikt over avtaler kan fås ved kontakt til NF.

 

Kompetanseutvikling:

Vi arrangerer flere fagdager og workshops for medlemsfestivalene hvert år. Vår årskonferanse, som tar opp dagsaktuelle og relevante praktiske og aktuelle temaer knyttet til drift og produksjon av festivaler, er en av Norges viktigste møteplasser for festivalarrangører. Norske Festivaler har dialog/samarbeid med utdanningsmiljøer, tjenesteleverandører, regionale møteplasser, konferanser og arbeider kontinuerlig med kompetansehevende tiltak for medlemsfestivalene.

 

Hvordan bli medlem:

- Søkeren må ha en kunstnerisk profil og uttrykt formålsparagraf innen en eller flere kunst-/kulturfelt

- For å opptas som medlem må søkeren ha vært i virksomhet og gjennomført minst tre festivaler/ festspill, dokumentere seriøsitet/kvalitet. (minst 2 biennaler)

- Betale en engangsandel til NF SA på kr 5000. – Denne kan refunderes ved evt utmeldelse

 

Medlemskontingent:

kr. 1500 for festivaler med omsetning under 1 mill.

kr. 3500 for festivaler med omsetning 1 - 5 mill.

 kr.4500 for festivaler med omsetning over 5.mill.

 

Fyll ut skjema under - eller ring oss for spørsmål og nærmere informasjon!