You are here

Årsmøte for Norske festivaler, 13. mars 2017.

Norske festivaler årsmøte avholdes på Litteratushuset i Oslo, 13.mars, kl. 14.00- 16.00. Årsmøtet arrangeres i tilknytning til fagdagen om mediesamarbeid, se nedenunder.

 

Synlige festivaler - en fagdag om mediesamarbeid, 13. mars 2017.

Mandag 13. mars 2017, kl. 10.30 - 14.00, og etterfølges av årsmøte kl. 14.00-16.00.

Sted: Litteraturhuset i Oslo. Wergelandsveien 29, 0167 Oslo.

 

Fagdagen innbefatter praktiske innlegg om mediesamarbeid der vi setter fokus på dialogen festivalene har med pressen. Vi spør: hvordan lykkes man med et mediesamarbeid? Hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for dette samarbeidet? Hvordan blir man attraktiv for mediene? Kulturmeglerne, kulturlivets pr-byrå, holder foredrag og workshop i parallellsesjoner der du kan velge mellom tema redaksjonell omtale eller sosiale media. Fagdagen er gratis for medlemmer av Norske festivaler.

Påmelding og program.

Program

 

Kl. 10.30- 11.00    

Registrering med lunsj.

 

Kl. 11.00- 11.30     

Kræsjkurs i redaksjonell omtale

Svanhild Sørensen er daglig leder i Kulturmeglerne og har jobbet med PR og kommunikasjon for kulturlivet i en årrekke. Hun har utviklet kommunikasjonsstrategier og hatt presseansvar for en rekke norske filmer, musikkartister, festivaler og store kulturarrangementer gjennom årene. Her viser hun gjennom konkrete eksempler på hvordan du må arbeide for å vekke interesse og oppmerksomhet om ditt prosjekt gjennom redaksjonell omtale. 

 

Kl. 11.30 – 12.00

Sosiale medier: liten post, stor rekkevidde. 

Sigrun Agøy Engum er digitalsjef i Kulturmeglerne, og har gjort sosiale medier for kunder som Børning-filmene og festivalen Piknik i Parken. Gjennom konkrete eksempler vil hun vise deg hvordan du best kan skape engasjement,  treffe publikums hjerter, og la en liten post få stor rekkevidde i sosiale medier.

 

Kl. 12.00 - 13.30

Parallelle mesterklasser. Deltagerne velger hvilken workshop de ønsker å delta:

 

Valg 1: Hvordan nå frem til publikum gjennom presseomtale?

Her går daglig leder i Kulturmeglerne, Svanhild Sørensen, nærmere inn på hvordan du kan få et godt og konstruktivt forhold til både lokal og nasjonal presse. Hva må til for å vekke medias interesse, hvordan får du pressen til å omtale din festival på forhånd, og hvordan kan du legge til rette for redaksjonelle saker? Vi lærer deg å lage en presseplan, en pressemelding som blir lest og viser eksempler på hva slags saker ulike medier vil ha og hvilket innhold som fungerer best.

 

Valg 2: Hvordan jobbe smart med markedsføring i sosiale medier

Bli med digitalsjef i Kulturmeglerne, Sigrun Agøy Engum, når hun viser går i dybden på sosiale medier. I workshopen lærer du hvordan du selv bygger en god sosiale medie-strategi, blir ordentlig kjent med målgruppen din, og lærer å bruke analyseverktøy for å finne ut hva og når du bør publisere innlegg. Du vil selv få mulighet til å gå inn på siden din og teste ut ting undervegs i workshopen, og det vil være rom for både spørsmål og diskusjoner.

 

Kl. 13.30 – 14.00 

Pause

 

Kl. 14.00- 16.00 

Årsmøte for medlemmer av Norske festivaler

  

Om Kulturmeglerne

Kulturmeglernes spesialitet er å skape interesse og oppmerksomhet gjennom presse og nettkommunikasjon. Kulturmeglerne vet hva pressen er opptatt av og hva som kjennetegner en god sak. Kulturmeglernes omfattende kontaktnett i pressen inkluderer alt fra riksdekkende redaksjoner til lokale kulturjournalister. Medarbeiderne deres har allsidig journalistisk erfaring og inngående kjennskap til kulturlivet. 

 

Spørsmål utover dette, kontakt: Ågot Bugge, aagot@norwayfestivals.com