You are here

Ny frist! Søk om Europeiske festivalers kvalitetsstempel innen 24. februar.

EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) er et program for festivaler som har fordel av at andre Europeiske festivaler og EU anerkjenner festivalens kvalitet og arbeid.
 
Hensikten med EFFEs kvalitetsstempel er å oppnå økt synlighet, nye muligheter for nettverksbygging, tilhørighet til et fellesskap av kunst festivaler, og motta anerkjennelse for fremragende verdier. EFFE ønsker også at dette initiativet resulterer i et permanent EU-program for festivaler.
 
Medlemmer av Norske festivaler kan søke om dette Europeiske kvalitetsstempelet. Mer informasjon finner du på EFFEs nettside, her.