You are here

Ears nettverksmøte Helsinki 4. - 7. september

Ears - Europa-Asia Roundtable Sessions inviterer kreative fagfolk til å møte og nettverk til Helsingfors fra 4 til 7 september, presenterer 2014. Konferansen er en mulighet til å bygge internasjonale nettverk og partnerskap og fungerer som en plattform for kulturdialog.

EARS er et internasjonalt nettverk for ulike kulturarrangement- og arrangører. Nettverket fungerer i tillegg som en digital medieplattform for å knytte sammen og bygge broer mellom kreative huber i Europa og Asia. EARS bringer sammen talentfulle mennesker fra begge regioner, slik at de kan diskutere muligheter for kreativt og kommersielt samarbeid, dele beste praksis og bli inspirert av nye ideer. Siden starten i 2012 har det vært arrangert seks ulike EARS arrangement, hvorav det forrige fant sted i Beijing og Shanghai i hhv. november og desember 2013.

EARS Helsinki finner sted i Helsinki rådhus og på hotel Seurahuone. Bedriftsbesøk, mottagelser og tilstelninger spres ut over resten av byen. Arrangements formål er å gi delegatene muligheten til å lære om og bli kjent med de nyeste trender og fenomener innen kulturnæringene og møte menneskene som står bak dem i løpet av et fire dagers arrangement.

Tema for konferansen er Asia og programmet omfatter keynotes, paneldebatter, nettverksmøter og bedriftsbesøk med skreddersydde tilpassede deler for aktører innen design-, musikk-, scenekunst- og mediebransjen.

Oversikt over innledere, fullstendig program og konferanseregistrering finner du her.

 

 

some text