You are here

Presentasjoner fra årskonferansen

Presentasjoner fra årskonferansen 2015:

 

Presentasjon av Kunnskapssenteret for kulturnæringer og de mulighetene det gir for samarbeid.

Norske Festivaler er deltager i Kunnskapssenteret for Kulturnæringer. Leder for senteret, Tone Haraldsen, dekan ved avdeling for samfunnsvitenskap, HIL, presenterer senteret og de muligheter dette gir for samarbeid med medlemsfestivalene. Klikk her.

 

Festivaler = reiseliv

Presentasjon av NHO reiseliv og de muligheter som byr seg for festivaler ved å bli medlem. Innlegg av Dagny Øren (Bransjeansvarlig Kultur/idrettsevent/destinasjon/opplevelser) 

Klikk her.

 

Internasjonal forskning på og om samlokalisering og samarbeid mellom organisasjoner – Hvordan bruke U+3i modellen i praksis.
Juan Vidaechea (). Juan er stipendiat ved fakultet for kulturstudier ved Universitat de Barcelona. Vidaechea presenterer en flerdimensjonal metode for å måle i hvilken grad festivaler bidrar som plattform for å presentere kulturuttrykk til resten av samfunnet. Modellen ble brukt for å analysere filmfestivalers rolle som et slik bindeledd i Barcelona og har stor overføringsverdi uavhengig av geografi og sjanger. Klikk her. 

 

Nye distribusjons- og salgsløsninger for kulturarrangement.

Kathrine Mosfjeld (VisitOslo) og Tormod Johan Løken Olsen (Billettservice). Visitoslo og Billettservice har begynt et prosjekt og samarbeid hvor målet er å skape flere salgs- og distribusjonskanaler for billettsalg til festivaler og kulturarrangement, slik at de dermed blir mer tilgjengelige. Som første destinasjonsselskap i reiselivsbransjen har VisitOslo fått tilgang til Billettservice sin API (Application Programming Interface). Mosfjeld og Olsen presenterer samarbeidet. Klikk her for presentasjon. Kathrine Mosfjelds blogg om prosjektet her. 

 

Snart kommer også: 

Hva vi presenterer og hvordan vi får det til – medlemsfestivalens erfaring med samarbeid. 

Vegar Snøfugl (Trondheim Kammermusikkfestival). Trondheim Kammermusikkfestival samarbeider med elever ved musikk- og medielinje på videregående skoler, NTNU og har faglige samarbeid som prosjektuke ved institutt for musikk og Trondheim Int. Chamber Music Academy og Competition. Vegar vil presentere disse prosjektene og dele erfaringer med arbeidet under konferansen.