You are here

Presentasjoner fra Kulturnæringstreff 1.juni 2015

NHO Reiseliv inviterte til kulturnæringstreff med fokus på hvordan det er å drive en kulturnæring: Hva kjennetegner kulturnæringsbransjen? Hva påvirker rammevilkårene? Hva gjør man hvis statlige og offentlige tilskudd faller bort? Hvordan kan NHO Reiseliv bidra til å påvirke næringspolitikken?

Her er presentasjonene fra treffet!

 

 

Tone Haraldsen, Leder Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer
Tema: Hvordan kan kulturelle næringer bidra til innovasjon og nyskaping i andre næringer, hvem er og hva gjør Kunnskapsverket?

http://vedlegg.nho.no/download/Kunnskapsverket.pdf

 

Marit Lien, administrerende direktør i Peer Gynt-stemnet.
Tema: Hva gjør Peer Gynt hvis statlige og offentlige tilskudd faller bort?

http://vedlegg.nho.no/download/Peer%20Gynt.pdf

 

Marcia Titley,  salg og markedsdirektør ved Telenor Arena
Tema: Fra fotball til flerbruksarena! Hvordan tenker Telenor Arena som ett kulturhus? Hvordan bedriver de sin virksomhet og hvordan fyller de huset?

http://vedlegg.nho.no/download/Telenor_Arena.pdf

 

Ante Giskeødegård, grûnder i Momentium
Tema: Hva kreves når en skal starte opp et nytt spillested?

http://vedlegg.nho.no/download/Momentium.pdf