You are here

Reisestøtte til NordicBaltic Festival Platforms årskonferanse for medlemmer av Norske Festivaler

Norske Festivaler finansierer reisestøtte på inntil kr. 2000,- til 10 deltagere av NordicBaltic Festival Platforms årkonferanse. Reisestøtten er åpen til medlemmene av Norske Festivaler. 

Norske Festivaler finansierer reisestøtte på inntil kr. 2000,- til 10 deltagere av NordicBaltic Festival Platforms konferanse i Stockholm, 29.-30. Oktober 2015. Reisestøtten er åpen til medlemmer av Norske Festivaler. De første ti som melder seg mottar reisestøtte, en delegat pr. festival. 

Konferansens formål er å skape et møtepunkt for festivaler med kunstneriske formål i de Nordiske og Baltiske landene, for utveksling av ideer og beste praksis, for å opprette nye forbindelser og utforske ulike muligheter for samarbeid. Merk at en stor andel av deltagerne fra andre land vil være fra opera-, klassisk-, samtids- og kirkemusikk feltet. Informasjon om konferansen finner du her. 

Konferansen vil inneholde:

Foredrag av sentrale ledere på det nordiske kulturfeltet
Diskusjoner om tema ”nordisk-baltisk identitet”
Presentasjoner av gode nordisk-baltiske samarbeid
Åpne diskusjoner om festivalsamarbeid
Prosjektpresentasjoner fra festivaler som søker nye samarbeidspartnere
Presentasjoner av finansieringsmuligheter
Korte festivalpresentasjoner

Foredragsholdere:

Katrín Jakobsdóttir, medlem av islandske parlamentet og tidligere kulturminister
Per Boye Hansen, kunstnerisk leder for Den Norske Opera og tidligere direktør for Festspillene i Bergen
Erik Söderblom, opera og teater regissør, tidligere direktør for Helsinki Festival og tidligere kunstnerisk leder for Internasjonale Teaterfestival Baltic Circle
Jurate Katinaitė, Lithuanian National Radio Producer, EBU Euroradio koordinator og Nordic Baltic Concert Sesong arrangør
Enel Melberg, estisk-svenske novellist og oversetter  

Meld deg på konferansen, klikk her.

Søknad om reisestøtte sender du til: aagot@norwayfestivals.com