You are here

Opplev KulturNorge til Tromsø 8. april

Vil du delta i videre satsning på Arrangementsturisme i samarbeid med Opplev KulturNorge? Bli med når Opplev KulturNorge starter 8. april i Tromsø.

Tema: Hvordan øke samarbeidet mellom arrangører, reiseliv og øvrig næringsliv til felles beste?

Hva får du igjen?
Forretningsplan og modell for å øke kompetanse på publikums- og kommersiell utvikling
Økt samarbeid med andre arrangører, reiseliv og øvrig næringsliv
Bruk av verktøy og innfallsmetoder basert på vårt fokus
Erfaringer fra pilotprosjekt i Oslo

Hva må du bidra med?
Forplikte deg til å delta på 3 heldagssamlinger i Tromsø
Ha et oppriktig ønske om maksimal utnyttelse av din deltagelse
Arbeidet gjennomføres i samarbeid mellom Opplev KulturNorge og prosjekt Arrangementsturisme

Informasjon om den felles satsingen:
Opplev KulturNorge (OKN) er et samarbeidsprosjekt mellom Norske Festivaler, Norske Konsertarrangører og Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer. Formålet er å finne konkrete løsninger på hvordan samarbeid og samspill mellom kulturelle næringer og reiselivet kan videreutvikles til felles beste. Prosjektet er finansiert av Kunnskapsverket, øvrige deltakerne og Kulturrådet gjennom «Støtteordning for Kulturnæringer». I 2015 ble det gjennomført en pilot i med Musikkbyen Oslo og Visit Oslo som deltagere.
VisitTromsø-regionen med Prosjekt Arrangementsturisme er invitert med i 2016. Vi har rollen som en nasjonal pilot som ønsker å komme raskt i gang med utvikling av konkrete distribusjons- og salgstiltak. Dette bidrar til å skape ny trafikk ved at det kommer flere gjester til de regionale arrangementene. Videre skal vi utnytte prosjektsamarbeidet med Norske Festivaler og Norske Konsertarrangører til å stimulere deres medlemmer i Troms til å delta aktivt inn i prosjektet sammen med arrangører, reiseliv og øvrig næringsliv. Din bedrift er en av de utvalgte til å få delta i prosjektet! Oppstart beregnes til april 2016.
Tiltakene i Opplev KulturNorge er basert på et forprosjekt i 2014 hvor det ble utarbeidet en sjekkliste (se vedlegg). Via dybdeintervjuer med kultur- og festivalarrangører i hele landet ble det utarbeidet ti konkrete punkter med tiltaksområder og status for å oppnå et bedre samarbeid mellom kulturarrangører og reiselivsnæringen. Punktene er sammenfallende med egne erfaringer i Troms.
Prosjekt Arrangementsturisme har fått innvilget midler fra Troms Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Tromsø kommune til et 4. prosjektår, og ser store fordeler i et samarbeid med OKN. Det vil være nyttig å lære av de erfaringer og resultater Oslo hadde i den foregående fasen, men også tilpasse og videreutvikle dette til å dekke egne lokale utfordringer.

Målsetning:
 Bidra til at den kompetanse, metode og erfaringer som er gjort i pilotprosjektet i Oslo deles og videreutvikles med aktører på andre viktige destinasjoner. Dette skal skje ved å gjennomføre et tilsvarende samlings- og nettverksbasert program hvor arbeidsmetodikk og prosess gjøres tilgjengelig for videre bruk.
 Lykkes med å etablere faste, lokale møteplasser og kontaktpunkter mellom ulike næringer. I prosjektet legges det opp til at aktører må samles og møtes for å diskutere samarbeid.
 Bidra til at arrangementer og kulturturisme blir en integrert del i destinasjonenes reiselivssatsing nasjonalt og internasjonalt. Destinasjonsselskapenes posisjon som nav i planarbeidet skal sørge for tiltak som sikrer at kulturturisme koordineres med andre planer og markedsføringstiltak
 Skape et helhetlig planverktøy for markedsføring, distribusjon og salg av kultur- og idrettsbasert reiseliv på nasjonalt nivå

Møteplan:


Fagsamling nr. 1 Fredag 8. april 10.30 – 13.30. Sted: Aurora Kino 
Dette er den første fellessamlingen i OpplevKulturNorge- prosjektet i Tromsø. Her blir det gjennomgang og diskusjoner om en felles Forretningsplan for Arrangementsturismeprosjektet for 2017.
Det nye samarbeidet med Plus Point vil også være sentralt på denne samlingen. De skal lage Tromsø sin offisielle turist- og opplevelses app for å gi besøkende en bedre opplevelse her nord.

10:30 – 12:00 Status Arrangementsturisme prosjekt – bakgrunn og formål med samarbeidsprosjektet med OKN v/ Agnete Ryeng 

Tromsø kommunes satsing og samarbeid v/ Lisa Hoen 

Status og planer videre – Visit Tromsøs bookingsystem v/ Lea Pinsard 

Informasjon om Tromsø app’en som er under utvikling v/ Ruben Nergård, Plus Point 

12:00 – 12:30 Lunsj med presentasjon av OKN v/ Elisabeth Heyerdahl Refsum 

12:30 – 13:30 Presentasjon av Innovasjon Norges kunnskap og verktøy som vi skal benytte gjennom samlingene v/ Siw Bang Larsen 

13:30 – 14:30 Oppsummering, diskusjon, innspill og forventninger fra deltagerne v/ Siw Bang Larsen og Agnete Ryeng 


Fagsamling nr. 2 Fredag 27. mai 10.00 – 15.00
Til å lede denne samlingen har vi vært så heldig å få Greg Richards, Professor of Leisure Studies at Tilburg University i Nederland med temaet:
Why events are placed in the centre of strategies for change in cities
Greg's main area of interest as a researcher is culture and tourism. As co-originator of the creative tourism concept, he has worked on projects for numerous national governments, national tourism organizations and municipalities. Over the last 20 years he has conducted extensive research on cultural and creative tourism with particular emphasis on analysis and development of cultural and creative tourism in cities with Barcelona, London, Amsterdam and Budapest as some case examples. In addition, Richards is also co-author (with Robert Palmer) of the book "Eventful cities - cultural management and urban revitalization" and reports studying the impact of European Capitals of Culture for the European Commission.

Fagsamling nr. 3 i september
Tema for denne samlingen fastsettes når vi er sammen 27. mai

Mer informasjon kontakt: 
Elisabeth Heyerdahl Refsum, Engasjert prosjektleder Opplev KulturNorge
tlf: 90 82 82 74, e-post: heyerdahl@online.no.