You are here

Kontraktsmaler

I 2015 arrangerte Norske festivaler fagdag om ansettelseskontrakter, budmaler og forhandlinger. I etterkant av dette arrangementet har Norske festivaler og Bing og Hodneland Advokatselskap AD, utarbeidet et utvalg kontraktsmaler som nå er klare. Send oss en epost dersom du ønsker å bruke dem. 

 

Følgende kontrakter / avtaler ligger i pakken:

1. Budmal (konserter, engasjement)

2. Konsertavtale (norsk og engelsk)

3. Standardvilkår (norsk og engelsk)

4. Konsulentavtale

5. Avtale om midlertidig ansettelse (ordinær og ledende stilling x 2)

6. Avtale med musiker (sceneproduksjon – selvstendig næringsdrivende og ansettelse x 2)

7. Skuespilleravtale (sceneproduksjon – selvstendig næringsdrivende og ansettelse x 2)

8.Avtale om regioppdrag

9.Oppdragskontrakt (oppdrag i forbindelse med avvikling / produksjon/ annet)

 

Flere av avtalene vil ha forklaringer av bestemmelsene lagt inn som egne kommentarer i selve malen.