You are here

Konferanse for nordiske og baltiske kulturfestivaler 2016

Konferansen for nordiske og baltiske kulturfestivaler 2016 samler festivalledelse for å utveksle god praksis, ideer, treffe nye forbindelser og utforske muligheter for samarbeid, samtidig som man opplever det beste Vilnius har å tilby av kultur.

Konferanse for nordiske og baltiske kulturfestivaler 2016

3-4 November 2016 in Vilnius, Litauen.

PROGRAM

PÅMELDING

Konferansen for nordiske og baltiske kulturfestivaler 2016 samler festivalledelse for å utveksle god praksis, ideer, treffe nye forbindelser og utforske muligheter for samarbeid, samtidig som man opplever det beste Vilnius har å tilby av kultur.

Konferanseprogrammet består av:

- Foredrag og presentasjoner ved sentrale personer i den nordisk-baltiske kulturbildet,

- Diskusjoner om hvordan å tiltrekke seg folk i den nordisk-baltiske regionen til festivaler, hvordan man programmerer en nordisk-baltisk festival og hvordan man utnytter byrommet,

- nettverksmøter for deltakere,

- presentasjoner av gode modeller for nordisk-baltiske samarbeid,

- åpne samtaler der man deler erfaringer fra festivalsamarbeid,

- presentasjon av finansieringsmuligheter,

- prosjektpresentasjoner fra festivaler som søker nye samarbiedspartnere,

- delta i korte festivalpresentasjoner dersom du forhåndsregistrerer deltagelse. NB! Førstemann til mølla.

 

PROGRAM

Dag 1

Torsdag 3. november 2016

ARENA: VILNIUS CITY HALL

Kl.12:00 -13:00 Registrering og kaffe

Kl.13:00 Velkommen ved Ruth Prusevičienė, direktør for Lithuaninan National Philharmonic Society.

Kl. 13.05 Åpning / velkomstale ved Linas Antanas Linkevičius, Utenriksminister, Litauen.

Kl. 13:15 Åpningstale ved Cecilia Ruthström-Ruin, Sveriges ambassadør i Litauen.

Kl. 13:25 Hovedforedrag

Kl.14:20 til 15:00 Kaffe og snacks pause

Kl.15:00 til 16:30 Paneldebatt: "Hvordan programmere en festival med nordisk-baltisk tema?". 

- Moderator: Jurate Katinaitė, produsent, National Radio and TV, Litauen. 

- Deltagerne: TBC

Kl. 16:30 til 18:00 "Hvordan få publikum i den nordisk-baltiske regionen til å besøke din festival?" Nettverk og gruppediskusjon om "World Café" metoden.

18:00 Kaffe og snacks

KVELDSPROGRAM

KL. 19:00 til 21:00 Konsert på The Lithuaninan National Philharmonic Society, kulturelt innslag ved Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Solist Benjamin Schmid (fiolin), dirigent Christian Lindberg. Hjemmeside: http://www.filharmonija.lt/en/whats-on/events/music- fra-north.html

Kl. 21:00 Åpningsresepsjon på  The Lithuaninan National Philharmonic Society.

Dag 2

Fredag ​​4. november.

ARENA: RADISSON BLU ROYAL ASTORIJA HOTEL

Kl.09.30 – 09.35 Introduksjon av dagen ved et medlem av NBFP arbeidsgruppen.

Kl.09.35 –10.35 Presentasjon av offentlige finansieringsmodeller med utgangspunkt i behovene til kunstfestivaler.

Kl.10.35 - 12.15 Presentasjon av 5 samarbeidskunstprosjekter.

Kl. 12.15 – 14.15 Lunsj kombinert med et nettverksesjon.

Kl. 14.15 -15.45 Samtalepanel: "Hvordan kan festivaler utnytte byrommet?"

- Moderator: Ms Daina Urbanavičienė, leder for det litauske Kulturrådet.

Kl.15.45 -16,25 Kaffepause

Kl. 16.25 - 16.45 Introduksjon til PechaKutcha (5 x 5 min festivalpresentasjoner)

Kl.16.45 - 17.30 Fremvisning av litauiske festivaler og artister.

Kl.17.30 -18.00 Avslutning og sammendrag. 

KVELDSPROGRAM

KL. 19.00 – 22.00 Buffet middag med kulturelle innslag.

 

ARENAER:

Vilnius City Hall, Didžioji st. 31, LT-01128.

Radisson Blu Royal Astorija Hotel, Didžioji st. 35/2, LT-01128.

Litauens nasjonale Philharmonic Society, Aušros Vartu st. 5, LT-01304.

Deltageravgift:

- 69 EUR, Early-bird frem til 18. september.

- 109 EUR, fra 19 september - 23 oktober.

- 139 EUR, fra 24. oktober til konferansestart.

Konferansehotellet Radisson Blu Royal Astorija Hotel tilbyr hotellrom til deltagere, fra 69 EUR per natt for enkeltrom.

(Radisson Blu Royal Astoria Hotel, Great St. 35/2, LT-01128 Vilnius)

 

Konferansen arrangeres av Lithuaninan National Philharmonic Society.

 

Meld deg på ved å fylle ut registreringsskjemaet her.